Wspólna Eucharystia na zakończenie roku formacyjnego
Dodane przez Barteo dnia 09 June 2011 09:47

W dniu Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, w VII niedziele Wielkanocną było nam dane uczestniczyć we Mszy Świętej Ruchu Świtało-Życie diecezji sosnowieckiej, w czasie której uroczyście wyraziliśmy swoją decyzję włączenia się do Domowego Kościoła. Było to dla nas ważne przeżycie ponieważ dopiero teraz po 5 latach formacji mogliśmy uczestniczyć w tej uroczystości.

W czasie wygłaszanej, przez ks. Roberta Gacka, homilii zostało powiedzianych wiele wartościowych słów. Ks. Robert w szczególny sposób podkreślił, że my jako Ruch nie możemy bać się dawać świadectwa o swojej wierze, bo każde słowa powiedziane pod natchnieniem Ducha Świętego mają wielką wartość. Jeśli mówimy z wiarą, nie możemy bać się słów, które wypowiadamy. Tym bardziej, że nasze świadectwa nie są tylko naszymi indywidualnymi świadectwami, ale przede wszystkim dajemy świadectwa jako ludzi żyjących we wspólnocie. Chrystus powiedział „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody”, nie powiedział idź i nauczaj tylko zwrócił się do ludzi żyjących we wspólnocie, „ bo gdzie są dwaj lub trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 20,18).

Słowa wypowiedziane przez ks. Roberta można także potraktować jako swoistą modlitwę za te osoby, które w czasie wakacyjnego wypoczynku będą sprawować posługę w czasie rekolekcji. Odpowiedzialni za rekolekcje otrzymali, po Mszy świętej, błogosławieństwo i zapalone świece, na znak działania Ducha Świętego.