Sesja o pilotowaniu nowych kręgów Domowego Kościoła
Dodane przez Barteo dnia 02 June 2011 23:36

W dniach 29.04 – 3.05.2011 uczestniczyliśmy w sesji o pilotowaniu nowych kręgów Domowego Kościoła.

Nie bez powodu Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki nazwał czas rekolekcji „oazą”, gdzie jest to czas duchowego odpoczynku, znalezienia źródła, jakim jest Jezus Chrystus.

Był to również czas odcięcia się od świata, bo w miejscu gdzie byliśmy nie było praktycznie zasięgu dla telefonów, w środku lasu.

Sesja była zorganizowana przez diecezję gliwicką w Turzy k. Lublińca. Moderatorem był ks. Jarosław Buchenfeld, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie diecezji gliwickiej. Ania i Jacek Nowakowie z diecezji tarnowskiej, była para krajowa DK, ukazywali nam cele pilotowania nowych kręgów. Świadectwem swego życia pokazali nam piękno, ale i trud powołania do służby na rzecz małżeństw pragnących iść drogą jedności i miłości w małżeństwie dążąc do świętości.

Na jednym z namiotów spotkania szczególnie utkwiły nam słowa z Ewangelii Św.Jana „Zaprawdę ,zaprawdę powiadam wam : Jeśli ziarno pszenicy ,wpadłszy w ziemię ,nie obumrze ,zostanie samo jedno ,ale jeśli obumrze ,przynosi owoc obfity”. Sens o obumieraniu i poświęceniu na służbę dla innych przeplatał się podczas sesji i towarzyszy nadal. Doświadczyliśmy również we wspólnocie beatyfikacji Jana Pawła II.

Mimo słabego zasięgu internetu ,księdzu Jarkowi udało się „złapać” sygnał i razem obejrzeliśmy transmisję z Watykanu. Naprawdę nie trzeba było być na Placu Św. Piotra, żeby pięknie i ze wzruszeniem przeżyć tę uroczystość we wspólnocie ludzi jednego ducha.

W tym samym dniu tematem przewodnim pogodnego wieczoru były wspomnienia uczestników rekolekcji z bliskiego spotkania z Janem Pawłem II. Znaczna grupa osób wspominała o podobnych przeżyciach ze spotkania z Błogosławionym, które wywarły znaczący wpływ na ich późniejsze życie.

W listopadzie ub. roku była para rejonowa Iwona i Michał Taborowie zapraszali nas do uczestnictwa w takiej sesji ,ale splot różnych wydarzeń uniemożliwił nam wyjazd. Ale czuliśmy ,że chcemy robić coś więcej ,że nie możemy stać w miejscu, musimy być w Ruchu.

Kiedy w lutym br. moderator naszego kręgu ks. Witold Januś powiedział nam ,że jest kilka małżeństw chętnych do poznania wspólnoty Domowego Kościoła ,postanowiliśmy pojechać na sesję.

Może nie jesteśmy długo w DK, ostatnie 2 lata to był czas intensywnego szukania naszego miejsca we wspólnocie Domowego Kościoła, przeżywania rekolekcji, szukania odpowiedzi na pytanie, „czego od nas oczekujesz Panie?”.

Zakończeniem niech będą słowa Św.Piotra i Św.Jana w Dziejach Apostolskich : „Bo my nie możemy nie mówić o tym cośmy widzieli i słyszeli „ ,innym małżeństwom.
Chwała Panu !

Bogusia i Jacek Stawiarscy