Diakonia Wyzwolenia
Dodane przez infrat dnia 04 February 2010 01:32

News    O nas    Spotkania    Formacja     Kontakt    Linki

 

Spotkania Modlitewne o Wyzwolenie
(Spotkania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka)

Spotkania odbywają się w każdą trzecią  sobotę miesiąca o godzinie 15:00 w parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Dąbrowie Górniczej  ( ul. Ludowa 6)

Program spotkania obejmuje Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Eucharystię oraz konferencję.

Comiesięczne spotkania są czasem duchowej walki o życie i wolność ludzi, którzy już nie mogą wyzwolić się o własnych siłach . Wierzymy w wszechmoc Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego, dlatego pragniemy zanosić do Niego naszą modlitwę i post jako skuteczne środki w walce o wolność człowieka.


Terminy Spotkań modlitewnych:


Jestesmy na Facebook'u:

/KWCSosnowiec

Deklaracja Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

http://www.kwc.oaza.pl/pliki/deklar.doc

 

Kotwica

Góra

Diakonia Wyzwolenia(KWC)
uwrażliwia na wszelkie inicjatywy i dzieła związane z wyzwoleniem człowieka mocą Ewangelii Chrystusa od grzechu, zwłaszcza przybierającego rozmiary nałogów społecznych (alkoholizm, narkomania) oraz od wszelkiego rodzaju uzależnień i niewoli poniżających godność człowieka, dziecka Bożego. Do programu wyzwolenia, któremu Ruch chce służyć, należy także wyzwolenie od kłamstwa, lęku.

Charyzmat Ewangelii Wyzwolenia to charyzmat głoszenia Ewangelii z mocą. Istotą ewangelizacji jest głoszenie radosnej nowiny o odkupieniu i wyzwoleniu człowieka we wszystkich wymiarach jego aktualnej egzystencji. Człowiek jako osoba jest wolny, gdy dobrowolnie poddaje swoje życie prawdzie, którą poznaje i uznaje. Prawdzie rozumu, sumienia, Słowa Bożego. 'Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli' – mówi Chrystus. Życie poddane światłu, czyli życie w świetle, światło, które staje się życiem – to istota wolności człowieka – osoby! (ks. F. Blachnicki).
Istotą naszej wolności
jest uczynienie daru z siebie na rzecz większej wartości, czyli posiadanie siebie w dawaniu siebie. Prawdziwa wolność społeczna polega na braterstwie, wyrażającym się w duchu wzajemnej służby. Wiele jest bojaźni, grzechów i nałogów, które zniewalają człowieka. Źródłem tej niewoli jest wewnętrzny lęk, strach, egoizm. Pan Jezus powtarzał często: 'Nie lękajcie się!' Prawdziwego wyzwolenia człowieka może dokonać tylko Chrystus mocą swego Ducha. Tylko w Nim możemy być prawdziwie wolni. A będąc Chrystusowymi uczniami jesteśmy również powołani do uczestnictwa w Jego misji, której istotą jest wyzwalanie człowieka.
To zadanie chce podejmować Krucjata Wyzwolenia Człowieka, głosząc naukę Jezusa i Jego prawdę.
GENEZA
Działalność Diakonii Wyzwolenia wiąże się z orędziem Papieża Jana Pawła II, skierowanym do Polaków 23 października 1978 r.: „Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła.”

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki poczuł się szczególnie wezwany do odpowiedzi na ten apel, ponieważ znak Fos-Zoe jest formułą wolności osoby, a w charyzmat Ruchu Światło-Życie wpisana jest droga do prawdziwego wyzwolenia człowieka i narodu. Konkretną inicjatywą stało się powołanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, która swym programem działania nawiązywała do Krucjaty Wstrzemięźliwości (tzw. Krucjaty Niepokalanej) z lat 1957-60. Równocześnie z powstaniem Krucjaty Wstrzemięźliwości, a w późniejszych latach Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, powstała pierwsza Diakonia Wyzwolenia. Były to osoby, które podjęły trud pracy nad propagowaniem tego dzieła i bieżącą posługę przy Założycielu, ks. Franciszku Blachnickim.

Do Krucjaty, gromadzącej ludzi dobrej woli, włączają się wszyscy członkowie Ruchu Światło-Życie, którzy po przeżyciu pewnego etapu formacji podstawowej, jako pierwsi wstępują w jej szeregi. We współpracy z różnymi środowiskami, także Ruchu Światło-Życie, formują Diakonię Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, aby przygotowywać ludzi chętnych i gotowych do tego rodzaju apostolstwa i ewangelizacji.

Góra

FORMACJA (dla członków Ruchu "Światło-Życie")


Spotkania diakonii wyzwolenia w roku formacyjnym 2014/2015r odbywają się w każdą 2 sobotę miesiąca o godzinie 19.00. W ramach spotkań jest realizowany program formacyjny opracowany przez Centralną Diakonię Wyzwolenia.
 

POSŁUGA
Działania podejmowane przez Diecezjalną Diakonię Wyzwolenia:
• modlitwa za trwających w dziele Krucjaty Wyzwolenie Człowieka oraz wszystkich   zniewolonych, podczas comiesięcznych Spotkań Modlitewnych o Wyzwolenie,
• osobiste świadectwo życia w abstynencji,
• głoszenie dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka m. in. podczas rekolekcji wakacyjnych, pielgrzymki na Jasną Górę.

Góra

Kontakt:

Moderator: ks. Paweł Kurczab 
Skrzynka pytań i intencji modlitewnych: d.wyzwolenia@gmail.com

W intencjach, które są przekazywane Diakoni Wyzwolenia jest odprawiana Msza Święta w każdą 3 sobotę miesiąca podczas spotkań modlitewnych. Intencje te poleca się także Diecezjalnej Diakoni Modlitwy.

Linki:

Adres Centralnej Diakonii Wyzwolenia: www.kwc.oaza.pl
www.sosnowiec.oaza.pl
www.wruchu.oaza.plGóra