RELACJA DWDD 2011
Dodane przez Barteo dnia 24 March 2011 21:41


W sobotę 19 marca 2011 r. w Częstochowie odbył się Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD).Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych mają miejsce dwa razy w roku (wiosną i jesienią) w sześciu miejscach w Polsce wyznaczonych w ramach filii i gromadzą odpowiedzialnych za Ruch na poziomie diecezji. Ich głównym celem jest wymiana doświadczeń, wspólna modlitwa, dawanie świadectwa. Jest to również możliwość kontaktu i przekazywania informacji z Centrum Ruchu.Na ostatnim DWDD podejmowany był temat: „Plan Ad Christum Redemptorem 2 – Diakonie w Ruchu Światło-Życie – ku wielkiemu Jubileuszowi  Odkupienia 2033”. Tekstem, który był podstawą rozważań Uczestników DWDD był dokument „Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez Ruch Światło-Życie” wydany w październiku 2010 roku podczas V Kongregacji Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”. (http://www.wroclaw.oaza.pl/oazapl/Diakonia.pdf)Z naszej diecezji w DWDD filii śląskiej uczestniczyło 11 osób, wśród których byli obecni moderator diecezjalny oraz przedstawiciele Domowego Kościoła i Oazy Młodzieżowej reprezentujący diakonie: ewangelizacji, liturgicznej, muzycznej, komunikowania społecznego, modlitwy, życia oraz wyzwolenia. Spotkanie rozpoczęło się Jutrznią podczas, której ksiądz Robert Gacek przybliżył postać patrona dnia św. Józefa jako człowieka czynu i tego, który słuchał Pana. Odwołując się do adhortacji Christifideles Laici ks. Robert zwrócił uwagę na dwie pokusy na jakie narażeni są świeccy tzn. pokusę aktywizmu, czyli tak wielkiego zaangażowania w posługi i zadania kościelne prowadzące do zaniedbania powinności w innych sferach życia oraz pokusę oddzielenia wiary od życia. Uwaga uczestników DWDD została również skierowana na fakt, że zwłaszcza w obliczu pilnych potrzeb świata postawa bezczynności nie jest postawą chrześcijańską! Ks. Robert tak samo jak moderator generalny we wprowadzeniu do Wiosennego DWDD przywołał fragment adhortacji Christifideles Laici: „Nowe sytuacje — zarówno w Kościele, jak i w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym — domagają się dzisiaj ze szczególną siłą zaangażowania świeckich. Bierność, która zawsze była postawą nie do przyjęcia, dziś bardziej jeszcze staje się winą. Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności. (…) Nie ma miejsca na bezczynność, bowiem zbyt wiele pracy czeka na wszystkich w winnicy Pańskiej.” Słowa te stają się szczególnie ważne dla wszystkich członków Ruchu Światło – Życie zwłaszcza w obliczu wydarzeń i drogi, które na nas czekają. Nasz Ruch chce włączyć się w ogólnokościelne przygotowania do Jubileuszowego Roku Odkupienia 2033 poprzez plan Ad Christum Redemptorem 2. W ramach tego planu, najbliższe lata – do roku 2020, chcemy poświęcić budowaniu i wzmocnieniu struktury diakonijnej naszego Ruchu na poziomie centralnym, diecezjalnym, rejonowym i w końcu także lokalnym, czyli parafialnym. Choć wydaje się, że czasu jest sporo to nie możemy sobie pozwolić na bezczynność, na zwłokę, na oglądanie się na innymi. Jest to wielkie zadanie, które wymaga od nas wielkiego zaangażowania od teraz, od dziś. Zadanie to wymaga od nas wszystkich wspólnej wizji drogi i celu, którą musimy przejść, aby ten cel osiągnąć. Co więc jest naszym celem? Przemiana duchowa jak największej liczby ludzi (nowy człowiek), odnowa Kościoła w duchu Soboru Watykańskiego II (nowa wspólnota) oraz odnowa świata (nowa kultura). Jaka jest droga do osiągnięcia tego celu? Musimy wszyscy w Ruchu zaangażować się w diakonie! W obliczu tak wielkiego zadania człowiek nie może ulegać pokusom, a wsparciem może być dla nas postać św. Józefa, który wsłuchiwał się w głos Pana i z pokorą przyjmował zadania polecone mu przez Boga. Jeżeli św. Józef, jedyny grzesznik w świętej Rodzinie, powołany został do tego by opiekować się tym co Najświętsze, Panem Jezusem i Matką Bożą, to tym bardziej wszyscy powinniśmy czuć się odpowiedzialni za Kościół i podjąć służbę, do której jesteśmy wezwani.Kolejnym punktem programu DWDD była praca w grupach, podczas której rozważając treści dokumentu „Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez Ruch Światło-Życie" podjęliśmy pracę w czterech blokach tematycznych:  1. Postawa diakonijna – Co znaczy: postawa diakonijna? (jak ona się przejawia?),  Jak wychowywać do takiej postawy?

2. Odpowiedzialność za diakonie – O co ma się troszczyć osoba odpowiedzialna za daną diakonię (jej moderator lub odpowiedzialny świecki)? Na czym polega (i w czym ma się przejawiać) odpowiedzialność wszystkich członków diakonii?

3. Wspólne diakonie – jedność w Ruchu – Jaka może być przyczyna tego, że jeszcze nie wszędzie mamy wspólne diakonie? Co sprzyja tworzeniu i pracy wspólnych diakonii?

4. Formowanie do diakonii – Co nam najbardziej pomogło w przygotowywaniu się do podjęcia i pełnienia naszej diakonii?  Czego brakuje lub czego jest za mało w formowaniu do diakonii?Efekty tej pracy zostały zaprezentowane na forum. Praca w grupach przyniosła wiele ważnych wniosków i wskazań, które na pewno przyczynią się do wzmacniana struktur diakonijnych w Ruchu. W tym miejscu podkreślić trzeba zgodnie z treścią dokumentu „Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez Ruch Światło-Życie”, że POSTAWA DIAKONJNA JEST CELEM FORMACJI RUCHU i każdy członek Ruchu, który przeżył formację podstawową powinien umieć odpowiedzieć na pytanie, jaką diakonię podejmie a zaangażowanie w diakonię Ruchu powinno być naturalną konsekwencją formacji.  Natomiast cały Ruch Światło-Życie jest powołany do tego, by pełnić diakonię na rzecz Kościoła i świata. Diakonie są narzędziami, poprzez które Ruch może realizować to powołanie a podstawowym zadaniem każdej diakonii, jest silne zaangażowanie w życie Ruchu i codzienna, praktyczna obecność w tym życiu.Następnie miał miejsce Namiot Spotkania, w czasie którego rozważany był fragment z Ewangelii według św. Jana o ziarnie pszenicy (J 12, 24 – 26). Centralnym punktem dnia była Eucharystia podczas której homilie wygłosił moderator diecezjalny Domowego Kościoła archidiecezji wrocławskiej ks. Jacek Olszewski, który zwrócił uwagę m.in. na to, że to Pan Bóg zleca nam zadania i zaprasza: „chodź ty mi pomożesz”. Ks. Jacek zauważył także, że troska o stałą i dobrą formację umożliwia posiadanie właściwej wizji celu. Podczas homilii została także przywołana postać Chrystusa – Sługi oraz fragment modlitwy codziennego zjednoczenie się kapłana z Chrystusem Sługą napisana przez ks. Danielskiego. Słowa tej modlitwy mogą stać się także naszymi: „ Z miłości ku Tobie, dla zbawienia Braci, moich Bliskich i całego świata - przyjmuję mój krzyż: służby, trudu i cierpień dzisiejszych z wiarą i nadzieją, że przez to wszystko mogę się okazać Twoim sługą, i nawet w tym, co niepomyślne i nieudane, mogę być uczestnikiem Twojego zbawczego krzyża i Twojego zwycięstwa.”Popołudniu odbywały się spotkania w poszczególnych diakoniach specjalistycznych. Był to czas dzielenia się, wymiany doświadczeń oraz budowania jedności. Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych zakończył się Nieszporami, na których po raz kolejny została przywołana postać św. Józefa jako tego, który powinien być dla nas inspiracją do podejmowania zadań powierzonych przez Boga. Równocześnie zwrócono uwagę na to, że każdy z nas został przez Boga hojnie obdarowany charyzmatami, którymi może służyć. Dlatego słowa czytania z Nieszporów z Drugiego Listu do Koryntian stają się dla nas szczególną przestrogą:Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej posługi, okazujemy się sługami Boga. (2 Kor 6, 1 – 4a).Nie zmarnujmy wiec Bożych darów i Bożej łaski, ale okazujmy się we wszystkich sługami Boga i Jego naśladowcami! Niech każdy z nas podejmie diakonie, do której Bóg go wzywa!Warto zapoznać się również z materiałami, które stanowiły przygotowanie do udziału w wiosennym DWDD. http://www.wroclaw.oaza.pl/oazapl/dwddwiosna2011.pdf