Dzień Wspólnoty - spotkanie z ks. Adamem Wodarczykiem
Dodane przez Barteo dnia 21 October 2010 12:22

            Dn. 17 października br. odbył się w Sosnowcu Dzień Wspólnoty wszystkich członków Ruchu Światło – Życie Diecezji Sosnowieckiej. Gościem specjalnym tego spotkania był ks. Adam Wodarczyk - Moderator Generalny Ruchu, który wygłosił homilię podczas mszy św. w Katedrze Wniebowzięcia NMP, wysłuchał w auli Domu Katolickiego prezentacji na temat wszystkich gałęzi ruchu, obecnych w naszej diecezji oraz świadectw przedstawicieli Oazy Młodzieżowej, Oazy Dorosłych i Domowego Kościoła. Ksiądz również wygłosił konferencję o Słowie Bożym, a na koniec wizyty spotkał się z przedstawicielami diakonii, animatorami i moderatorami odpowiedzialnymi za ruch w diecezji.

            Ks. Adam Wodarczyk - Moderator Generalny Ruchu pełni swą funkcję od 2007 r. i od tamtej pory odwiedza poszczególne diecezje w trosce o jedność Ruchu Światło – Życie. W tym roku, w którym oaza pochyla się nad hasłem „Słuchać Pana”, odwiedził diecezję sosnowiecką. Spotkanie to było bogate w treści, zawierające zarówno radość odczuwaną ze wspólnego spotkania, jak i w naukę, która niesie odświeżające światło na rozumienie ruchu jako całości.

            Nawiązując do pierwszego czytania niedzielnej liturgii Słowa (Wj 17,8-13) ksiądz moderator za wzór dla każdego odpowiedzialnego w ruchu, postawił Mojżesza, człowieka, który w Bogu upatruje zwycięstwo, Jemu oddaje sprawę, za która jest odpowiedzialny. Zwrócił się do diakonii modlitwy, aby swą wytrwałą modlitwą wstawienniczą obejmowała powierzone jej intencje aż do zwycięstwa. Tak jak wspomniana w Ewangelii (Łk 18,1-8) wdowa, która nęka sędziego, aby wziął ją w obronę. Każdy animator znajduje się w sytuacji Jozuego, który ma prowadzić wojsko (tych, których mu powierzono) przeciw Amalekitom (przeciwnikowi, własnym słabościom). Słabościom tym, ulega czasami sam Mojżesz, wówczas potrzebuje on towarzyszy, takich jak Aaron i Chur, którzy wesprą go w tych najtrudniejszych chwilach, podtrzymają jego ręce własnym działaniem i modlitwą.

{pageBreak}

            Zgodnie z II czytaniem (2 Tm 3,14 – 4,2): aby Ruch Światło – Życie rozwijał się, aby promieniował, trzeba ewangelizować, patrząc przez pryzmat Słowa Bożego. Najpierw trzeba nasycić się tym Słowem, przesiąknąć nim, a później wychodzić do ludzi ze Światłem, z cierpliwością. Wówczas będziemy zdolni do skutecznego osądzania pragnień i myśli własnego serca, a czynione dzieła będą dziełami Bożymi a nie naszymi własnymi. Bóg do każdego z nas kiedyś wypowiedział, na różne sposoby, swoje Słowo, słowo zapraszające do wspólnotowego poszukiwania Jezusa. Wsłuchani w to Słowo budować będziemy na skale, budować nasze relacje, rodziny, wspólnoty lokalne, diecezjalne, wreszcie Kościół.

            Ksiądz Wodarczyk zwrócił uwagę na postać Jana Pawła II, na jego postawę modlitwy w intencji ludzi do których przemawiał, czy to podczas pielgrzymek, czy podczas prywatnych audiencji. Mamy jego wzorem modlić się i czynić. Przypomniał również, że wiara bez uczynków jest martwa. A homilię moderator zakończył pytaniem Jezusa: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”

            Podczas głoszenia Słowa Bożego nasz gość ukazywał także istotę duchowości, jaką powinien odznaczać się „oazowicz”. Przywoływał postać ojca Blachnickiego jako tego, który działał, ale również prowadził głębokie życie duchowe. Ksiądz Adam jako postulator procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego ks. F. Blachnickiego, prosił aby swoje modlitwy zanosić do Boga przez wstawiennictwo założyciela ruchu oraz o modlitwę w intencji rychłej jego beatyfikacji i kanonizacji.

            Spotkanie księdza moderatora z diakonią jedności miało jasne przesłanie: celem wszystkich gałęzi ruchu, tj. młodzieży, dorosłych i rodzin, ma stać się połączenie poszczególnych diakonii w służbie całemu ruchowi, wspólne przeżywanie rekolekcji i dni wspólnoty. Mamy dążyć do jedności, a w łączności łatwiej będzie wypełniać zadania postawione przez Boga, dane nam za pośrednictwem założyciela ks. Franciszka Blachnickiego.

            Ruch Światło-Życie w Diecezji Sosnowieckiej jest wdzięczny Bogu za obecność na dniu wspólnoty księdza Adama Wodarczyka, za dar jego słowa, za ten znak jedności w całym ruchu.

Ania, Lila i Piotr