Michał (rekolekcje wakacyjne)
Dodane przez infrat dnia 11 September 2010 22:26

Witam

W dniach 14 do 30 sierpnia 2010 roku uczestniczyłem w Oazie Nowego Życia II stopnia w Wapienicy. Przed rekolekcjami myślałem, że będą one zwieńczeniem pewnego etapu rozwoju duchowego, który rozpoczął się rekolekcjami pierwszego stopnia. W zasadzie tak też było. Przez cały rok, poznając Drogowskazy Nowego Człowieka, a także przez treści rekolekcji przygotowywałem się do tego, aby móc już świadomie powiedzieć „Amen” Bogu. Tym momentem było odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Potwierdziłem to, że chcę czerpać z tego źródła jakim jest Jezus Chrystus, że chcę by On był obecny w moim życiu, że chcę być Jego uczniem. Tym samym zgodziłem się również na wszelkie trudności, wyzwania i zadania jakie są tym związane. Wiążą się z tym słowa, które mocno uderzyły mnie na rekolekcjach, a mianowicie takie, że Chrystus umarł na krzyżu, ale zostawił z drugiej strony miejsce dla mnie. Z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych skojarzyły mi się również słowa jednego poety: „Uczyniwszy na wieki wybór, każdej chwili wybierać muszę”. Wiem, że nie będzie to łatwe, ale ufam Mu, że On zawsze jest ze mną, że mogę na Nim polegać, to Niego zwrócić w trudnych chwilach.

Te rekolekcje dały mi także nowe spojrzenie na liturgię. Pomogły mi zrozumieć dlaczego właśnie ona jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia. Teraz mogę ją lepiej przeżywać, gdy poznałem lepiej jej części, znaczenie gestów, słów. Ważne dla mnie było również to, że mogłem służyć do Mszy jako ministrant, którym na co dzień w mojej parafii nie jestem. Między innymi dzięki temu udało mi się rozeznać, że Bóg powołuje mnie do Służby Liturgicznej i nie zamierzam Mu odmawiać.

Bóg działał na tych rekolekcjach na różne sposoby. Przez modlitwę, przez Swoje Słowo, przez różne sytuacje, przez drugiego człowieka, dając mi tym samym odpowiedzi na różne pytania, problemy jakie Mu powierzałem. Bóg, działająca przez drugiego człowieka, pomógł mi odkryć źródło mojej nieśmiałości – lęk przed utratą wartości w oczach innych, przywiązanie do ich opinii, wraz z brakiem odpowiedniego poczucia własnej wartości. Przez czas rekolekcji pomagał mi także zwyciężyć z tym zniewoleniem, widzę poprawę. Jezus jest tym, który wyzwala nas z naszych grzechów i powierzając je Jemu, możemy być pewni zwycięstwa.

Michał