Fundusz Rekolekcyjny Domowego Kościoła - informacje i wniosek
Dodane przez michal dnia 13 January 2017 00:14

Fundusz Rekolekcyjny

 

Rekolekcje są bardzo ważne w naszej formacji duchowej i są wielką łaską dla każdego, kto chce i może z nich skorzystać. Wiemy też, że są sporym wyzwaniem duchowym, logistycznym, finansowym dla niektórych spośród nas. Jeżeli możemy w jakikolwiek sposób wspomóc tych, którzy mają trudności w wyjeździe na rekolekcje, zróbmy to. Może będzie to modlitwa, zachęta, może fizyczna pomoc, a może finansowa. Czasami tak niewiele potrzeba.

Domowy Kościół diecezji sosnowieckiej tworzy Fundusz Rekolekcyjny z przeznaczeniem na dofinansowanie rekolekcji dla małżeństw znajdujących się w trudnej sytuacji.

Środki gromadzone w ramach Funduszu Rekolekcyjnego są naszym wspólnym dobrem a ich wielkość w znacznym stopniu uzależniona od naszej hojności.

 

Fundusz zasilany jest w następujący sposób:

- zbiórki pieniędzy na Dniach Wspólnoty,
- różnego rodzaju kiermasze, aukcje itp.,
- wpłaty od członków Domowego Kościoła, którzy mają możliwość złożyć ofiarę na ten cel,
- dofinansowanie przekazane z Kurii Diecezjalnej,
- środki pozostałe z rozliczenia rekolekcji, które organizuje Domowy Kościół naszej diecezji.

Zachęca się również małżeństwa, które skorzystały z dofinansowania z Funduszu, aby w miarę swoich możliwości i w duchu odpowiedzialności w kolejnym roku lub latach wsparły innych w wyjeździe na rekolekcje lub np. pomogły w ich organizowaniu służąc jako animatorzy, diakonia wychowawcza czy inna.

 

Zasady korzystania z Funduszu Rekolekcyjnego:

1. Z dofinansowania może skorzystać małżeństwo znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, które chce pojechać na rekolekcje, ale nie jest w stanie pokryć w całości kosztów.

2. Po wybraniu rekolekcji, na które zamierza pojechać, kontaktuje się ze swoją parą rejonową a następnie na specjalnym formularzu internetowym (link do formularza znajduje się poniżej tekstu) składa wniosek o dofinansowanie do rekolekcji. Kontakty do par rejonowych i pary diecezjalnej znajdują się na stronie www.sosnowiec.oaza.pl, zakładce Kontakt – Domowy Kościół - w górnej części strony.

3. Para diecezjalna, w porozumieniu z parami rejonowymi, przydziela dofinansowanie biorąc pod uwagę indywidualną sytuację rodziny oraz wielkość zasobów finansowych Funduszu.

4. Zainteresowane małżeństwa informowane są o wysokości dofinansowania i proszone o przekazanie kontaktu telefonicznego, mailowego i numeru rachunku bankowego organizatorów rekolekcji.

5. Przyznane środki nie są przekazywane wnioskodawcom, ale wpłacane bezpośrednio na konto organizatorów rekolekcji, po otrzymaniu potwierdzenia wyjazdu danego małżeństwa na wybrane rekolekcje.

6. Na koniec sezonu rekolekcyjnego para diecezjalna zbiera informacje, czy dofinansowanie zostało wykorzystane i przygotowuje rozliczenie Funduszu Rekolekcyjnego.

 

Wpłat na Fundusz Rekolekcyjny można dokonywać na następujący rachunek bankowy:

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej
ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec
nr konta: 18 1750 0012 0000 0000 3752 6266
z dopiskiem: darowizna na Fundusz Rekolekcyjny

 

POBIERZ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REKOLEKCJI