¦wiadectwo z ORAR II
Dodane przez agpyrek dnia 06 September 2016 09:41
"Chcę głosić Tw± wielko¶ść, Boże mój, Królu,
i błogosławić imię Twe zawsze i na wieki
Wielki jest Pan i bardzo godzien chwały
a wielko¶ść Jego niezgłębiona."      /Ps 145/ 
 
Słowa Psalmu 145 wspaniale oddaj± stan naszych serc po uczestnictwie w zakończonym 27 sierpnia ORARze II stopnia dla rodzin z Domowego Ko¶ścioła diecezji sosnowieckiej. ORAR odbył się w Skomielnej Czarnej, w oś¶rodku prowadzonym przez OO. Kapucynów. Duszpastersko przewodził nam ks. Dawid Kuczek, sztuki animatorskiej uczyli nas bardzo doś¶wiadczeni Danusia i Heniu Wilkowscy, a nad czterdzie¶ściorgiem naszego "drobiazgu" bardzo umiejętnie czuwała 7-osobowa diakonia wychowawcza pod przewodnictwem siostry Martyny.
To był drogocenny czas Bożego odpoczywania. Przepiękne okolice Beskidów, wspaniała pogoda, poczucie bezpieczeństwa i komfortu, jakie zapewnili nam organizatorzy i gospodarze domu rekolekcyjnego, wszystko to sprzyjało  dokładnemu rozważaniu zagadnień  ORAR-u II stopnia, czyli zadań pary animatorskiej.
Ks. Dawid - mistrz krótkich, ale bardzo treś¶ciwych homilii, co dzień mobilizował nas do żywego wczytywania się w Słowo Boże i wyci±gania z Niego gotowych wskazówek dot. dobrej służby animatorskiej. Danusia i Heniu byli idealnymi "mikrofonami", czyli bardzo dokładnie przekazywali informacje dotycz±ce postawy i zadań par animatorskich. Nic nie ujmowali, nic nie dodawali do charyzmatu DK, który wspaniale odczytał i przekuł na praktykę naszych zobowi±zań ks. Franciszek Blachnicki.  Ich przekaz był bardzo konkretny i wzbogacony o pełne realizmu przykłady i uwagi wynikaj±ce z ich już bogatej biografii animatorów w Domowym Kościele.
Piękny dom i rekreacyjne okolice sprzyjały szybkiemu zintegrowaniu uczestników i wymianie doświadczeń zarówno podczas spotkań w grupach, jak i podczas wędrówek. Odwiedzenie Kro¶ścienka, Kopiej Górki i naszego Domu na Jagiellońskiej było jakby chodzeniem po ś¶ladach Księdza Franciszka. W każdym z tych miejsc ogarniał nas zachwyt nad rozmachem tych dzieł, których autorem był Duch ¦Święty, a ks. Franciszek pokornym wykonawc±. Cieszyli¶śmy się bardzo, bo tu poczuliś¶my wyraĽźnie, że jesteś¶my cz±stk± Ruchu ¦Światło-Życie i uczestniczymy w wielkim planie odnowy człowieka.
W ¦święto NMP Częstochowskiej nasz± oazę nawiedził biskup Grzegorz Kaszak. Odprawił Mszę ¶św., zjadł z nami obiad, rozmawiał dłuższ± chwilę z diakoni±. Swoj± wizyt± utwierdził nas w przekonaniu, że rodziny s± centrum Kościoła i ich los bardzo leży na sercu sosnowieckiego Ordynariusza.
Spotkanie z ojcem Ksawerym Knotzem wszystkim dało do myś¶lenia....: "Małżeństwo jest szczególnie uprzywilejowane przez Boga"; "miłoś¶ć, wierno¶ść Boga najpełniej objawia się właś¶nie w małżeństwie" ; "przez swoj± miło¶ść małżeńsk± objawiacie ś¶wiatu miłoś¶ć Boga!"; "Najważniejsze dla małżonków chrześcijańskich jest odkrycie, że fundamentem ich więzi jest Chrystus... i tę wi꼟 trzeba nieustannie pielęgnować"; "Wasz± miło¶ść wyrażacie przez ciała"...
Godzina ¶świadectw pokazała, że ORAR w Skomielnej Czarnej był błogosławionym czasem dla wszystkich rodzin. Dziękujemy PANU za głębsze zakorzenienie nas w charyzmat Ruchu!   Przyjechali¶śmy umocnić nasze powołanie animatorskie - i tak się stało! Czujemy, że teraz lepiej jesteś¶my przygotowani do służby. Ale Pan Bóg daje o wiele więcej, niż my prosimy! Doznali¶śmy bowiem pogłębienia naszej więzi, jedno¶ści małżeńskiej. Chwała PANU!    
 
Iwona i Andrzej Walusiakowie