Rodzinnie z Biskupem Grzegorzem
Dodane przez agpyrek dnia 11 January 2016 10:15

W niedzielę, Święto Chrztu Pańskiego, Domowy Kościół Ruchu Światło–Życie naszej diecezji - przeżywał tradycyjne spotkanie opłatkowe z Księdzem Biskupem Grzegorzem Kaszakiem.

 

Ile to już takich spotkań za nami, ile życzeń wysłuchanych i powiedzianych? Jednak jeśli święta nie były spokojne, zdrowie nasze lub najbliższych stoi pod znakiem zapytania, a w codziennym trudzie nie widzimy spełniających się życzeń „ wszelkiej pomyślności” - co wtedy? Jak żyć?  W słowach Księdza Biskupa w czasie homilii mogliśmy szukać odpowiedzi na te pytania. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie to konkretne wydarzenie historyczne, osadzone w trudnych dla narodu wybranego realiach okupacji rzymskiej. Wszyscy wtedy marzyli o wolności i o Mesjaszu, który wskaże drogę . Nie było jednak proroka, naród wybrany nie miał pasterza. Jan Chrzciciel głosił naukę z mocą, dlatego do niego przychodziły tłumy. To jednak nie on jest Mesjaszem, św. Jan wskazuje na Jezusa. Jezus przychodzi z pokorą, przyjmuje chrzest od Jana, choć tego nie potrzebował, nie miał grzechu. Jan nie rozumiał, ale przyjął wolę Bożą. I wtedy otworzyło się niebo, obecni zobaczyli Ducha Świętego w postaci gołębicy i przemówił głos z niebiosów. Jezus został Chrystusem-Namaszczonym. Bóg przemówił do narodu wybranego, czasy są trudne – „ Jego słuchajcie” - mówił Ksiądz Biskup. Dzisiaj także polskim rodzinom nie brakuje trudów. Jak żyć? „ Jego słuchajcie”.

Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak dał nam jeszcze jedną wskazówkę. Co łączy chrzest Jezusa i Boże Narodzenie? Znaki z nieba. W Betlejem: gwiazda, aniołowie, którzy mówią ludzkim głosem, jasność. Nad Jordanem: otwarte niebo, gołębica, głos Boga. Co mówią aniołowie: „Pokój ludziom Jego upodobania”. Co mówi głos Boży: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Jezus Chrystus jest Synem upodobanym, godzi się z wolą Boga Ojca i ją wypełnia. Mamy się upodobnić do Chrystusa, wtedy, niezależnie od wydarzeń codziennych, będziemy odczuwali pokój. Tego pokoju życzy nam Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak w roku 2016.

Kontynuacją tych życzeń był inny niż dotychczas sposób dzielenia się opłatkiem ( już w Domu Katolickim) - stojąc, przekazywaliśmy sobie opłatek. Odłamywane kawałki miały nam przypominać, że naszym powołaniem jest dawanie siebie do końca, dawanie siebie Bogu i naszym braciom.


Spotkanie opłatkowe w tym roku było wyjątkowe. Dlaczego? Z bardzo wielu powodów. Świętowaliśmy dwie tajemnice: Boże Narodzenie i Chrzest Jezusa w Jordanie. Nasze spotkanie i święto moderatorów Ruchu Światło-Życie. Na Eucharystii śpiewała po raz pierwszy schola Domowego Kościoła pod przewodnictwem Tomka Pernala, przy ołtarzu służyli razem ojcowie i synowie, dając piękne świadectwo wiary (kierował nimi perfekcyjnie ceremoniarz Sebastian Kuczek). Było nas wyjątkowo dużo, Domowy Kościół naszej diecezji pięknie się rozwija na chwałę Bożą. Powstają nowe kręgi, Pan Bóg błogosławi rodziny  potomstwem. Wśród nas była także młodzież i Oaza Dorosłych, jedność to jeden z owoców Ducha Świętego. Bardzo „ bogaty” był także kiermasz, z którego dochód zasili fundusz rekolekcyjny. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowania, rejonowi Sosnowiec i parze diecezjalnej Agnieszce i Andrzejowi Bołdowskim.

Ten rok formacyjny przeżywamy pod hasłem ”W mocy Ducha Świętego”, odczuwamy Jego tchnienie, które ożywia. Niech trwa w nas, przemienia to, co obumarłe i namaszcza. Do działania. Do wypełniania woli Bożej.

Danuta Wilkowska
foto: Michał Fidler/DKS/

Więcej zdjęć w naszej facebookowej galerii.