Czym jest Duchowa Adopcja
Dodane przez diakonia_zycia dnia 04 grudzień 2015 07:21

Czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego?

Najzwięźlej mówiąc, Duchowa Adopcja jest wzięciem pod swoją modlitewną opiekę jednego nienarodzonego, zagrożonego aborcją dziecka, na okres 9 miesięcy jego rozwoju pod sercem matki. Błagamy Pana Boga o miłosierdzie nad nim, o uratowanie jego życia i godne życia po narodzeniu. Jednocześnie opieką otaczamy także jego najbliższych.

Jakie modlitwy odmawiamy?

Codziennie przez okres 9 miesięcy jedną Tajemnicę (dziesiątek) Różańca i modlitwę Duchowej Adopcji. Zalecane acz niekonieczne jest podejmowanie dodatkowych zobowiązań i modlitw (czytanie Pisma Świętego, częsta Komunia Święta, pomoc potrzebującym etc.).

Kto może podjąć Duchową Adopcję?

Każdy chrześcijanin, bez względu na swoje powołanie życiowe. Warto być wtedy w stanie łaski uświęcającej, ale nie jest to warunkiem koniecznym. Dzieci powinny podejmować to zobowiązanie pod opieką rodzica, ze względu na wielką wagę składanego przyrzeczenia. Duchową Adopcję mogą podejmować także osoby, których w życiu dotknęło zło aborcji – matki i ojcowie dzieci abortowanych, pracownicy służby zdrowia dokonujący aborcji, wszyscy ci, którzy do aborcji nakłaniali. Warunkiem jest wcześniejsza spowiedź i uzyskanie rozgrzeszenia. Modlitwa ta pomaga usunąć wewnętrzne zranienia spowodowane grzechem przeciw życiu.

Czy jednodniowa przerwa w modlitwie, spowodowana zapomnieniem, jest grzechem?

Zapomnienie nie jest grzechem, grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie przyrzeczenia złożonego Panu Bogu.

Czy dłuższa przerwa w modlitwie przerywa Duchową Adopcję?

Długa przerwa (np. miesiąc) przerywa Duchową Adopcję. Wtedy trzeba się wyspowiadać, złożyć przyrzeczenie kolejny raz i starać się wytrać w modlitwie. Krótsza przerwa pozwala na kontynuowanie Duchowej Adopcji, wydłuża się wtedy modlitwę o opuszczone dni.

Czy wiemy za jakie dziecko konkretnie się modlimy?

Nie. Dane dziecko zna tylko Pan Bóg.

Co trzeba wiedzieć na temat składania przyrzeczenia?

Za każdym razem, gdy chce się podjąć Duchową Adopcję, należy rozpocząć od złożenia przyrzeczenia. Najlepiej, gdy jest ono składane publicznie, na ręce kapłana, ale gdy brak takiej możliwości, można zrobić to także prywatnie, odmawiając modlitwę przyrzeczenia przed Krzyżem, bądź Świętym Obrazem.

Czy można adoptować w jednym czasie więcej niż jedno dziecko?

Jedna osoba może adoptować tylko jedno dziecko, oczywiście po zakończeniu danej Duchowej Adopcji można rozpocząć kolejną.

/na podstawie informacji zawartych na http://www.duchowa-adopcja.pl//

Olga Bijak,

Diecezjalna Diakonia Życia