Triduum w Wiśle (2015)
Dodane przez para_diecezjalna dnia 09 April 2015 22:21
Triduum Paschalne przeżywane w formie rekolekcji to towarzyszenie Jezusowi, począwszy od Ostatniej Wieczerzy po blask niedzielnego poranka Zmartwychwstania. W tym roku,  w Wiśle, właśnie tak dane  nam było przeżyć ten święty czas.
Wyjątkowym znakiem łaski było okrycie całej okolicy grubą warstwą białego i miękkiego śniegu, który sprawił, że wszystko nagle, w jedną noc wybielało, wypiękniało i jakby „oczyściło się”.  Dla nas był to znak, że Bóg chce okryć nas nową, białą szatą, obmywając nasze dusze w krwi Baranka.
Dla naszych dzieci z kolei, śnieg był powodem do wielkiej radości gdyż minionej zimy, na północy kraju, nie doświadczyliśmy go zbyt wiele.
W rekolekcjach uczestniczyły rodziny z Domowego Kościoła oraz młodzi ludzie formujący się w Ruchu Światło-Życie.  Pierwszy raz mieliśmy możliwość przeżywania rekolekcji wspólnie z młodzieżą. To bardzo ubogacające doświadczenie, zarówno dla nas jak i dla naszych dwóch synów - Jakuba i Mateusza - traktowanych przez młodych, cudownych ludzi z dużą sympatią i otwartością. Widać było, że radość a jednocześnie modlitewne skupienie młodych imponują naszym dzieciom.
Rekolekcje rozpoczęła uroczysta celebracja Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej, którą poprzedziła konferencja ks. moderatora Grzegorza Kossa, wprowadzająca w Tajemnicę Pas­chalną oraz samą Liturgię Wielkiego Czwartku. Konferencje takie miały miejsce przed każdą Liturgią i to dzięki nim mogliśmy zauwa­żyć, właściwie przeżyć i zrozumieć całe bogactwo tych Świętych Dni. Ks. Grzegorz wskazał na trzy imiona miłości, których w szczególny sposób w tym dniu uczy nas Jezus. Pierwsze imię miłości to służba w geście umycia nóg, drugie imię to wierność gdyż Bóg zawsze będzie nas kochał i wybaczał nam a trzecie imię miłości to ofiarność, dawanie bez oczekiwania na wzajemność. Wymownym znakiem, zbliżającym nas do atmosfery Wieczernika było przyjęcie  komunii św. pod dwoma postaciami: Ciała i  Krwi Pańskiej. W dniu tym nie zabrakło oczywiście życzeń dla Księdza Moderatora. Dzień Wielkiego Czwartku zakończyło wspól­ne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem, które następnie przerodziło się w czuwanie indywidualne, trwające całą noc.
Wielki Piątek to dzień ofiary, dzień krzyża i  adoracji Chrystusa Eucharystycznego. Tego dnia towarzyszyliśmy Chrystusowi w drodze krzyżowej opierając rozważania o temat nawrócenia. W dniu tym rozpoczęliśmy wspólnie nowennę do Bożego miłosierdzia, kontynuując ją  przez następne dni Triduum i Świąt, a także po powrocie do domu. Podczas Liturgii na cześć Męki Pańskiej, zgodnie z najstarszą tradycją, zanieśliśmy do Boga modlitwę za cały Kościół Św., za wierzących w Chrystusa, za Żydów - na­szych starszych braci w wierze i za niewierzących - za wszystkich, za których Chrystus umarł na krzyżu. Ks. Grzegorz uświadomił nam jak straszną rzeczą jest grzech - często bagatelizowany i umniejszany w swej wadze, traktowany jak słabość czy potknięcie gdy tymczasem grzech jest prawdziwą ŚMIERCIĄ od której Bóg – Człowiek, Jezus Chrystus uwolnił nas przez swoją miłość i  świętą ofiarę krzyżową. Noc Wielkiego Piątku, a także Wielka Sobota do zachodu słońca był czasem adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, czasem modlitwy, postu i wyciszenia, czasem zejścia Chrystusa do otchłani. Ks. Grzegorz wskazał byśmy odnaleźli w swych sercach i swoim życiu te miejsca, które są indywidualną otchłanią każdego z nas, te miejsca, które jedynie Jezus może uzdrowić lub wręcz ożywić. Te miejsca, do których Jezus pragnie wejść by je otworzyć na działanie swej łaski.  
W Wielka Sobotę przeżyli­śmy również nabożeństwo Effeta. Ksiądz dotknął, jak Jezus, naszych uszu i ust byśmy stali się zdolni do usłyszenia i gotowi do głoszenia oraz dawania  świadectwa o Jezusie Chrystusie, o Jego miłości i miłosierdziu, byśmy chcieli i mogli dzielić się z innymi tym wszystkim co uczynił nam Pan. Powołani do świętości żyjąc charyzmatem Ruchu Światło-Życie musimy być wierni spuściźnie Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Ruch Światło-Życie jest ruchem przeznaczonym dla tych, którzy pragną żyć Ewangelią Chrystusa. Jesteśmy wezwani by iść i dawać świadectwo innym. Trzeba być człowiekiem wiary konsekwentnej.
Wieczorem wszyscy uczestniczyliśmy w jeszcze jednym nabożeń­stwie - nabożeństwie o imieniu chrześcijańskim, podczas którego każdy z nas mógł podziękować Panu Bogu za imię, które otrzymał na chrzcie świętym, za to, co ono oznacza, za swojego świętego pa­trona, a także prosić o to, by mógł coraz pełniej, wzorem swojego patrona, kroczyć za Jezusem.
Święta Noc czuwania na cześć Pana - Wigilia Paschalna była uobecnieniem największej tajemnicy naszej wiary, ukazaniem Boże­go Planu Zbawienia, przyjęciem i uwielbieniem Chrystusa Zmar­twychwstałego. Przeżyliśmy piękną i bogatą w treści, czteroczęściową liturgię, karmiliśmy się przy stole Słowa i Eucharystii oraz uczestniczyliśmy w obrzędach Światła i Wody. Celebracja zakończyła się procesją rezurekcyjną. Mimo mrozu udało się nam wyjść na zewnątrz budynku by pod rozgwieżdżonym niebem głosić światu radość Zmartwychwstania. Alleluja jakie rozbrzmiało tej nocy było prawdziwie radosne i przepełnione paschalną treścią. Młodzi ludzie wyśpiewywali naszą wspólną radość do późnych godzin nocnych lub jak kto woli wczesnych godzin porannych.
W niedzielny poranek wzięliśmy udział w jutrzni połączonej z Mszą Świętą i radosnym śniadaniu wielkanocnym, które rozpoczęło święcenie potraw na suto zastawionych wielka­nocnych stołach. Królowały na nich baby wielkanocne, baranki, pisanki, wędliny i inne przygotowane specjały. Triduum Paschalne zakończyliśmy już w domach niedzielnymi nieszporami, w teksty których, zostaliśmy zaopatrzeni przez zapobiegliwych i troskliwych moderatorów Danusię i Henryka Wilkowskich, którym z serca jeszcze raz dziękujemy za cały trud i serdeczność.
Do domu wróciliśmy przepełnieni radością i nadzieją, jakie pły­ną ze Zmartwychwstania Chrystusa. Niech radość ta zostanie w naszych sercach i rozlewa się na wszystkich, których Pan postawi na naszej drodze.
 
Elżbieta i Krzysztof Chałubek z synami diecezja bydgoska