Dobrze Was spotkać
Dodane przez MN dnia 23 March 2015 09:57

Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej upłynął pod hasłem dzieł miłosierdzia. Pod przewodnictwem moderatora diecezjalnego, ks. Wojciecha Koryto, zgromadzili się na nim przedstawiciele wspólnot oazowych z całej diecezji, tak spośród młodzieży jak z Domowego Kościoła oraz Wspólnoty Dorosłych. 

Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, której przewodniczył ks. Wojciech, wspomniani przedstawiciele złożyli deklaracje pełnienia konkretnych dzieł miłosierdzia, których podejmują się w najbliższym czasie ich wspólnoty. Na spotkaniach w grupach uczestnicy podjęli dalszą refleksję nad potrzebami ludzi, które wymagają od nas wyobraźni miłosierdzia.

Mszy świętej przewodniczył ks. Robert Gacek, koncelebrowali: ks. Witold Januś oraz ks. Marek Gąsiorek. Słowo Boże wygłosił ks. Dawid Kuczek, który w bogatej homilii zwrócił uwagę na potrzebę hojności i szczerości przy pełnieniu miłosierdzia. Posłużył się do tego cytatem jednego z ojców Kościoła, św. Piotra Chrystologa: „(...) gdy pości miłosierdzie, pości i twoja rola; jeżeli natomiast jesteś hojny w uczynkach miłosierdzia, twój spichlerz będzie obfitował.” Post, modlitwa i jałmużna są od siebie nieodłączna, a Wielki Post nie jest wyłącznym czasem ich praktykowania, lecz ćwiczenia się w tych cnotach. Jesteśmy wezwani do podjęcia tego wyzwania w każdym czasie, w czym Wielki Post ma nam pomóc. Ksiądz Dawid odniósł się również do postaci Nikodema, którego część rozmowy z Chrystusem była treścią niedzielnej Ewangelii: „Nikodem przyszedł do Jezusa w nocy, bo bał się czegoś stracić – stanowiska, prestiżu, dobrego imienia; nie możemy pozwolić, by strach przed odrzuceniem powstrzymywał nas od działania; kto skąpo sieje, ten skąpo zbiera.” 

 

Na zakończenie Dnia Wspólnoty, podczas agapy, oprócz humorystycznej scenki, odegrana została również scena pod hasłem: „To musi być czyjś problem”, podejmująca refleksję nad istotą niesienia pomocy – problemy potrzebujących nie są tylko ich problemem – jeżeli naprawdę chcę pomóc, to czyjś problem muszę uczynić swoim, gdyż dopiero wtedy będę naprawdę w stanie pomóc drugiemu człowiekowi.

Sebastian Kuczek