XL
Dodane przez MN dnia 30 January 2015 10:32

Jak co roku zapraszamy moderatorów, odpowiedzialnych i wszystkich  animatorów do udziału w Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie na Jasnej Górze. Aby uczestniczyć w wydarzeniu należy zgłosić się do Moderatora Diecezjalnego: sekretariat@sosnowiec.oaza.pl .

Osoby biorące udział w spotkaniu zachęcamy do zapoznania się z materiałami przygotowującymi  do Kongregacji.  POBIERZ STUDIUM PRZYGOTOWUJĄCE W FORMACIE PDF

Poniżej zaproszenie Moderatora Generalnego bp Adama Wodarczyka:

Siostry i Bracia, Odpowiedzialni za charyzmat Ruchu Światło-Życie!

Z radością zapraszam Was na XL Kongregację Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, która zgromadzi nas na Jasnej Górze w dniach od 20 do 23 lutego 2015 roku.

W tym roku mija 40 lat od momentu, gdy nasz Ruch jako hasło pracy rocznej obrał słowa „Odnowa w Duchu Świętym”. Był to czas niezwykły. Doświadczyliśmy wtedy podczas rekolekcji oazowych wylania darów Ducha Świętego, które trwale ukierunkowały Ruch Światło-Życie ku ewangelizacji i odnowie życia chrześcijańskiego. Wydarzenia te, związane z obfitością darów charyzmatycznych, stanęły również u początków rozwoju bardzo ważnego i cennego nurtu charyzmatycznego w Kościele rzymskokatolickim w Polsce.

Wspominając piękne wydarzenia sprzed 40 lat, które w istotny sposób wpłynęły na Kościół w Polsce, również dzisiaj dostrzegamy wielką potrzebę wołania o nowe wylanie darów Ducha Świętego na Kościół w Polsce i w innych krajach. Dlatego hasłem pracy rocznej w roku formacyjnym 2015/2016 będą słowa „W mocy Ducha Świętego”. Przygotowując się do tego czasu formacyjnego podczas tegorocznej XL Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie odkryjemy na nowo moc Ducha Świętego działającego we wspólnocie Kościoła, w Biblii, w liturgii i na modlitwie. Spojrzymy na znaczenie darów charyzmatycznych i na działanie Ducha Świętego w nowej ewangelizacji. Odkryjemy również co mówi do nas Duch Święty w Kościele poprzez takie wydarzenia, jak Rok Życia Konsekrowanego, Synod o Rodzinie i Światowe Dni Młodzieży. Spojrzymy na zadania, które podejmujemy w ramach poszczególnych diakonii specjalistycznych naszego Ruchu. Będziemy modlić się o nowe wylanie łask Ducha Świętego dla nas wszystkich, abyśmy w mocy Ducha Świętego byli w stanie podjąć wezwania ewangelizacyjne Planu Ad Christum Redemptorem 2. Czas modlitwy i odkrywania Ducha świętego będzie dla nas również okazją do włączenia się w przygotowania do Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski, który przypadnie w roku 2016.

W Kongregacji Odpowiedzialnych wezmą udział nasi Pasterze: bp Adam Szal, Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie, bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski oraz abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski.

Wśród zaproszonych na Kongregację Odpowiedzialnych prelegentów usłyszymy: ks. Grzegorza Strzelczyka – dogmatyka, ks. Tomasza Tomaszewskiego – biblistę i moderatora diecezjalnego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ks. Tomasza Bacia – liturgistę, przełożonego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rze-szowie, ks. Grzegorza Suchodolskiego – Sekretarza generalnego komitetu organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w roku 2016, ks. Wojciecha Nowackiego – dogmatyka i proboszcza oraz pp. Joannę i Norberta Dawidczyków –koordynatorów krajowych Odnowy w Duchu Świętym, ks. Ryszarda Nowaka – moderatora diecezjalnego archidiecezji katowickiej, proboszcza, ks. Zbigniewa Snarskiego – proboszcza i teologa ducho-wości ze wspólnoty Kairos w Białymstoku, członka Komisji Teologiczno-Programowej Ruchu Światło-Życie, Katarzynę i Pawła Maciejewskich – Parę Krajową Domowego Kościoła, Jolantę Szpilarewicz – Odpowie-dzialną Główna Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła oraz s. Małgorzatę Glanc – Przełożoną Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej. Głos zabiorą także odpowiedzialni za centralne diakonie specjalistyczne: Dorota Domańska, Marek Filar, ks. Wojciech Ignasiak, Wojciech Kosmowski, Dorota i Łukasz Kozyrowie, Marcin Łęczycki, Grażyna Miąsik, Anna Pełka, Marcin Skłodowski, Wioletta i Michał Szepietowscy, a także Iwona i Jacek Wolscy oraz Mirosława Chmielewicz.

Podczas Kongregacji będziemy radować się charyzmatem spotkania z siostrami i braćmi z Polski i z innych krajów, którzy, wraz z członkami Diakonii Misyjnej, już dzień przed XL Kongregacją Odpowiedzialnych zgromadzą się w gościnnym Domu Ruchu Światło-Życie archidiecezji częstochowskiej na XX Międzynarodowym Spotkaniu „Parresia”. Podczas tego spotkania będą modlić się i zastanawiać nad tym, jak w mocy Ducha Świętego rozszerzać charyzmat naszego Ruchu w swoich krajach dla ewangelizacyjnej odno-wy Kościoła.

Tegoroczna, jubileuszowa XL Kongregacja Odpowiedzialnych na Jasnej Górze będzie również niezwykła, ponieważ po raz pierwszy w historii Ruchu Światło-Życie spotkanie to poprowadzi Moderator Generalny, który równocześnie podejmuje posługę biskupa pomocniczego w archidiecezji katowickiej.

Niech czas tegorocznej XL Kongregacji Odpowiedzialnych pozwoli nam wszystkim nabrać duchowych sił do wszelkich zadań, które podejmiemy w mocy Ducha Świętego w Ruchu Światło-Życie. Do zobaczenia na Jasnej Górze!

Zapraszam do licznego udziału w XL Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi! Pan niech będzie z Wami!

Bp Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie