Diakonia Miłosierdzia
Dodane przez infrat dnia 15 March 2010 10:32

Miłosierdzie jest aktywną formą współczucia, wyrażającym się w konkretnym działaniu, polegającym na bezinteresownej pomocy.

Diakonia zaś ma w Ruchu potrójne znaczenie: to postawa służby, wszelka podejmowana służba oraz osoby, które służbę podejmują.


Z połączenia tych dwóch pojęć powstaje Diakonia Miłosierdzia, która w Ruchu Światło-Życie jest jednym z miejsc formacji i posługi na rzecz Kościoła i świata. Posługa Diakonii Miłosierdzia wyraża się w:

 

Na spotkaniach formacyjnych pochylaliśmy się dotąd nad:

 

Ks. Franciszek Blachnicki o potrzebie istnienia Diakonii Miłosierdzia mówił po ogłoszeniu encykliki „Dives in misericordia” (1980 r.): ,,W parze z diakonią ewangelizacji i wyzwolenia musi iść Diakonia Miłosierdzia podejmująca różnego rodzaju zadania charytatywne, bez których żadna ewangelizacja nie może być wiarygodna i owocna.

 

Początki Diakonii Miłosierdzia w Ruchu Światło-Życie w diecezjach sięgają jednakże dopiero 2002 r., kiedy to powstanie Diakonii zainspirował Ojciec Święty Jan Paweł II. Podczas pielgrzymki do Ojczyzny w Sanktuarium w Łagiewnikach skierował on do rodaków poruszające słowa: „Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść „iskra, która przygotowuje świat na ostateczne Jego przyjście” (por. Dzienniczek, 732). Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia.” W czasie tej samej pielgrzymki Jan Paweł II mówił o konieczności kształtowania swojego serca poprzez kształtowanie „wyobraźni miłosierdzia”, która przejawia się w zdolności bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka i solidaryzowania się z nim tak, by gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej współpracy.

 

,,Posługa miłosierdzia i działania charytatywne uwiarygadniają ewangelizację i wzmacniają posługę wyzwolenia. Pierwotny Kościół, opisany w Dziejach Apostolskich przez św. Łukasza, wiarygodność głoszonego w pierwotnym Kościele kerygmatu o Jezusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym wzmacniał posługą miłosierdzia podejmowaną wobec ubogich. W tym celu wspólnota Kościoła pierwotnego ustanowiła diakonów, którzy podejmowali posługę miłosierdzia wobec ubogich. Troska Kościoła o ubogich była szczególnym sposobem ukazywania ludziom prawdy, że Bóg jest Miłością. Posługa miłosierdzia wobec ubogich była też realizacją słów Jezusa, który mówił, że „przyszedł ubogim głosić Dobrą Nowinę.

Dlatego podjęcie Diakonii Miłosierdzia w Ruchu Światło-Życie jest bardzo ważnym i aktualnym zadaniem i szczególnie potrzebnym świadectwem dla naszych czasów.

 

Powyższe słowa bp Adama Wodarczyka pochodzące z okresu, kiedy był Moderatorem Generalnym są zachętą do niwelowania braków w funkcjonowaniu Diakonii Miłosierdzia w Ruchu w stosunku do pozostałych, prężnie działających Diakonii oraz do spojrzenia na Diakonię Miłosierdzia w kontekście Nowej Ewangelizacji.

 

Kontynuacją wezwania Kościoła naszych czasów do apostolstwa miłosierdzia i podejmowania dzieł miłosierdzia jest ogłoszenie przez papieża Franciszka Roku Świętego Miłosierdzia (8.12.2015 – 20.11.2016). ,,Drodzy bracia i siostry. Często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia. Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. (Łk 6, 36).” Dla nas Polaków jest to niezwykły znak w kontekście obecności Ojca Świętego Franciszka w naszym kraju w 1050. rocznicę Chrztu Polski i podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, gdzie w Łagiewnikach jest konsekrowane przez św. Jana Pawła II Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

 

Papież Franciszek powiedział 6 marca 2014 roku: ,,Zrozumiejmy, że (...) jesteśmy tutaj, (...) aby wsłuchiwać się w głos Ducha, który mówi do całego Kościoła w naszych czasach, czasach miłosierdzia. Tego jestem pewny. (...) My żyjemy właśnie w czasie miłosierdzia, od trzydziestu lat albo dłużej, aż do dziś. Taka była intuicja Jana Pawła II, On miał "nosa", że to jest czas miłosierdzia. (..) Nie możemy zapomnieć wielkich treści, wielkich intuicji i depozytu pozostawionego Ludowi Bożemu. I depozyt Miłosierdzia Bożego jest jego częścią. Jest depozytem, który on nam dał, ale który pochodzi z wysoka."

 

 

 

Posługa

 

Odpowiadając na wezwanie Ewangelii, Kościoła oraz Ruchu Światło-Życie, doświadczając Miłosierdzia Bożego – głosimy je, prosimy o nie dla braci i sióstr oraz chcemy być miłosierni jak Bóg. Przynagla nas do tego miłość Chrystusa (por 2 Kor 5,14).

 

Święta Faustyna Kowalska zachęcała aby starać się spełnić przynajmniej jeden uczynek miłosierdzia dziennie, ,,a może ich być wiele, gdyż każdemu jest go łatwo spełnić, a nawet najbiedniejszemu, bo jest potrójne wykonanie miłosierdzia: słowo miłosierne – przez przebaczenie i pocieszanie; drugie – gdzie nie możesz słowem, to modlić się – i to jest miłosierdzie; trzecie – uczynki miłosierdzia” (Dz. 1158).

 

1. Modlitwa

 

2. Słowo

 

3. Czyn

 

Młodzi Miłosierni

 

 

 

Formacja

 

Naszych charyzmatem są postawa ufności wobec Boga i postawa miłosierdzia wobec bliźnich.

 

Na spotkaniach formacyjnych modlimy się, rozważamy fragment Pisma świętego o Miłosierdziu Bożym, poznajemy historię miłosiernego świętego, omawiamy sprawy organizacyjne Diakonii, dzielimy się swoim życiem i cieszmy się sobą.

 

Spotkania są zazwyczaj w drugą niedzielę miesiąca w parafii św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w Czeladzi (ul. S. Wyspiańskiego 1). Najbliższy przystanek autobusowy to Piaski Osiedle Dziekana. Zapraszamy osoby z Oazy młodzieżowej, ze Wspólnoty Dorosłych oraz z Domowego Kościoła.

 

Podgrupą Diakonii jest wspólnota Młodzi Miłosierni do której dołączać mogą osoby z gimnazjum, szkoły średniej oraz młodzi dorośli, którzy chcieliby się włączyć w działania Diakonii. Spotkania odbywają się w niektóre środy o 16:30 w salce św. Cecylii parafii NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej (ul. Św. Królowej Jadwigi 17).

 

 

 

Geneza

 

Początki naszej diakonii związane są z rokiem 2003. Grupa oazowiczów na czele z księdzem Januszem Bochenkim jako moderatorem, we współpracy z Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży "Kana" w Sosnowcu zaczęła organizować koncerty miłosierdzia ("Worek św. Mikołaja", "Miłosierne serce może wszystko"). Występowali na nich goście: zespoły - Musk, Kadosz, New Life`M oraz Mietek Szczęśniak. Biletami wstępu na koncerty były dary dla dzieci z domów dziecka i świetlic środowiskowych albo cegiełki na cel charytatywny, np. na wyjazd wakacyjny dzieci z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Dąbrowie Górniczej. Diakonia spotykała się raz w tygodniu po domach, formując się, a członkowie prowadzili swoje grupy i animowali dzieła miłosierdzia na parafiach, np. odwiedzając regularnie z młodzieżą mieszkańców domu opieki w Jaworznie.


W roku 2010 odpowiedzialną Diakonii została Ewa Tabak, a opiekunem ks. Andrzej Krupa. W latach 2012–2015 odpowiedzialną była Aleksandra Czepczor (teraz Witucka), a od 2015 roku jest nim Paweł Wojtala. W 2016 roku moderatorem Diakonii został ks. Łukasz Tkaczyk. Z inicjatywy Eweliny Olszewskiej 3 października 2012 r. rozpoczęła działalność podgrupa Diakonii – wspólnota Młodzi Miłosierni.

 

 

 

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby chcące włączyć się w posługę miłosierdzia. Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie formacyjne (informacje o najbliższym na stronie głównej) lub do kontaktu mailowego.

Jeśli jesteś młody wiekiem, a masz pragnienie formowania się i służby to świadczy to o Twojej dojrzałości.

Nie mów: «Jestem młody[/stary]», bo pójdziesz dokądkolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek ci polecę. Nie bój się nikogo, gdyż Ja jestem z tobą, żeby cię bronić – wyrocznia PANA.” (Jr 1,7)Moderatorem Diakonii jest ks. Łukasz Tkaczyk, odpowiedzialnym za Diakonię jest Paweł Wojtala.


Kontakt: pwojtala77@gmail.com

 

Współpraca: