Kongregacja za nami
Dodane przez MN dnia 01 March 2014 17:21

Niech nikt i nic nie wprowadza podziału między wami.

Papież Franciszek

Zakończona dzisiaj na Jasnej Górze 39. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie prezentująca hasło kolejnego roku formacyjnego – Radość Ewangelii – według słów Moderatora Generalnego Ruchu wytyczyła nam program papieski: mamy doświadczyć radości Ewangelii i podzielić się nią z innymi.

W Słowie programowym ks. Adam Wodarczyk pokazał wynikające z nauczania Papieża Franciszka zadania apostolskie, które Ruch powinien podjąć. Wystąpienia prelegentów pozwalały odkrywać powszechny wymiar ewangelizacji, a także zobaczyć różnorodne możliwości podejmowania działań.

W Kongregacji wzięło udział ponad tysiąc przedstawicieli (w recepcji zostało zapisanych 1060 uczestników) wszystkich polskich diecezji, co jest ogromną radością, a także wspólnot zakonnych i delegacje członków Ruchu z Ukrainy, Słowacji, Czech, Niemiec i Austrii. Obecny był również bp Adam Szal, delegat KEP do spraw Ruchu Światło-Życie, który powiedział, że Ruch powinien być wspólnotą serc; odrzucić to, co umarłe, obudzić to, co uśpione. „Niech jednoczy nas idea służby Kościołowi, tak jak teraz łączy nas modlitwa. Jeżeli będziemy wierni swojemu powołaniu, to będzie to najlepsza ewangelizacja”.

Zaraz po zakończeniu Kongregacji odbyło się spotkanie przedstawicieli KEP z członkami kręgu centralnego Domowego Kościoła i moderatorami Ruchu Światło-Życie.

Program w krótkich odsłonach

 

Mieliśmy okazję w wielu krótkich odsłonach zobaczyć Oazę na krańcach świata: w prezentacjach delegacji Ukrainy, Słowacji, Czech, Niemiec i Austrii, prezentacji działań Diakonii Misyjnej (Filipiny, Chiny, Kazachstan, Ekwador i nadal niespełnione marzenie o Boliwii) czy pracy Domowego Kościoła z kręgami w Europie Zachodniej.

W czasie sobotniej Eucharystii miało również miejsce posłanie Katarzyny Chojnackiej, wolontariuszki z warszawskiej diakonii misyjnej, która niedługo wyjeżdża jako misjonarka świecka do Republiki Demokratycznej Kongo.

 

Szczególny wymiar miała prezentacja i modlitwa delegacji ukraińskiej. Niezwykłe były słowa o wyzwalającej mocy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, której doświadczali jej członkowie na kijowskim Majdanie. Post i modlitwa dały im wewnętrzną siłę i wolność.

Biskup Grzegorz Ryś z Krakowa, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji działającego w ramach Konferencji Episkopatu Polski, mówił o przeszkodach, z jakimi musi się zmierzyć ewangelizator, i o zadaniach wszystkich chrześcijan w świetle dokumentów papieskich – od Evangelii nuntiandido Evangelii gaudium.

Za największą (bo domową, wewnętrzną) przeszkodę w ewangelizacji Papież Franciszek za Pawłem VI (EN 80) uznaje brak gorliwości, a zwłaszcza brak radości i nadziei u wielu głosicieli Ewangelii. Szuka się różnorodnych wymówek, usprawiedliwień – także niby wynikających z nauczania Soboru Watykańskiego II czy dokumentów papieskich. Wszystkie są niebezpieczne, ale obecnie najgroźniejsza jest chyba tendencja do rozdzielenia duszpasterstwa, ewangelizacji i misji. W efekcie rodzi się postawa: pilnujmy duszpasterstwa, zajmijmy się tymi, których jeszcze mamy. Misja może być, ale nie musi. Prawo ewangelizacji jest inne: jeżeli nie pomnaża się tego, co się ma, to się to traci. Uczeń musi być ewangelizatorem, misjonarzem, i odwrotnie – ewangelizator musi być uczniem.

Trzeba postawić sobie pytanie, co zrobiliśmy z ukrytą siłą Ewangelii? Dlaczego Słowo, które jest żywe i skuteczne, traktujemy jak martwe?

Odpowiedzią jest adoracja i nawrócenie pastoralne, do którego wzywa Papież Franciszek wszystkie wspólnoty. Oznacza to, że we wspólnotach, także w Ruchu Światło-Życie, trzeba przejść od zabiegów konserwujących do posługi misyjnej. Kościół jest po to, aby ewangelizować. Każda reforma struktury w Kościele (także w Ruchu) ma służyć ewangelizacji. Jedno jest pewne – owocne nawrócenie nie może pozostawić rzeczy takimi, jakimi są. Nawrócenie rodzi zmianę.

 

Natomiast ks. Tomasza Jaklewicz w niedzielnym wystąpieniu o interesującym tytule „Węch Pasterza i węch owiec” poruszył temat rozeznawania we wspólnocie Kościoła i relacji między Pasterzem a owcami.

Węch, czyli zmysł wiary wierzących, duchowy instynkt pozwalający odróżnić Boże działanie od fałszu. Zmysł wiary jest delikatnym instrumentem. Istnieje niebezpieczeństwo przeniesienia światowego myślenia na Kościół, ale w świecie wolność polega na forsowaniu swojej wizji, w Kościele ideałem wolności jest stanie się darem z siebie. Nie decyduje w nim zdanie większości, choć niektórzy zmysł wiary interpretują jako zachętę do reformowania Kościoła. Bóg nie zawsze mówi przez większość. Węch pasterza i owiec podporządkowuje się Ewangelii.

Pasterz wobec owczarni może się znaleźć w trzech różnych sytuacjach: może stać z przodu, w bliskości pośród wszystkich lub iść za ludem, aby dopomóc w rozeznawaniu i mobilizować opieszałych. Nie wolno się licytować na zasadzie przepychanki owce – pasterz. Kiedy pasterz idzie za owcami, nadal pozostaje pasterzem. Błędem jest przeciwstawianie hierarchii ludowi. Święcenia nie są rodzajem politycznego mandatu, który uprawnia wyborców do rozliczenia wybranego kandydata. Wszelkie formy konsultacji są niezbędne, ale fundamentalna jest wierność swojemu powołaniu.

Zmysł wiary rodzi się tam, gdzie jest aktywne życie modlitwa i sakramentami, słuchanie Słowa Bożego, jest to działanie rozumne, ale wynikające z uważnego słuchania magisterium Kościoła i poddaniu się mu, a nie kontestacji. Wyraźnie widzimy go u ludzi świętych.

 

Ks. Antoni Bartoszek, Ewangelizacja w kontekście wyzwań kulturowych na przykładzie gender.

Głoszenie prawdy o płciowości – o jedności duchowo-cielesnej – jest ważne w nowej ewangelizacji. Płeć jest nam bowiem dana przez Boga. Gender wskazuje na kulturowe i społeczne uwarunkowanie płciowości, dochodząc ostatecznie do wniosku, że wymiar biologiczny płci nie ma większego znaczenia. Następuje przeakcentowanie wymiaru kulturowo-społecznego, a płeć prezentowana jest jako balast, narzucone ograniczenie.

 

Do tego warto wrócić!

Muzyka, która wprowadza w misterium – ks. Bartosz Zygmunt z Ośrodka Liturgicznego w Chorzowie.

Spełniam marzenia – o budowaniu wspólnoty wspólnot w parafii w Orzegowie opowiedział ks. Ryszard Nowak, proboszcz.

Parafia pragnąca stać się wspólnotą wspólnot to parafia nowej ewangelizacji, szukająca nowych form, metod i środków wyrazu, służących zarówno pogłębianiu wiary i życia duchowego osób związanych z życiem parafii, jak też i tych, którzy pozostają na marginesie lub wręcz poza jej zwyczajnym oddziaływaniem. O szukaniu nowych metod ewangelizacji w parafii – ks. Marek Sędek.

 

 

Małgorzata i Marek Nowiccy, "Upili się młodym winem". Twórcy książki i filmu opowiadającego o początkach Odnowy w Duchu Świętym w Polsce. „Chcemy podzielić się tym, co Duch Święty czyni dla nas i w nas. Pokazać poprzez ludzi początki Odnowy w Polsce, które były związane z Ruchem Światło-Życie i otwartością jego Założyciela”.

 

Andrzej Raj, Jubileusz 25-lecia Fundacji Światło-Życie. Fundacja założona i prowadzona przez ludzi, którzy kierując się charyzmatem światło-życie chcą dawać radość innym.

 

Zdjęcia z kongregacji TUTAJ