czyli krótko o moich wrażeniach z ORAE
Dodane przez MN dnia 03 July 2013 16:59

Całe to dzieło, jakim jest Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji stało się dla mnie jednym wielkim wezwaniem do dawania świadectwa. Zdałam sobie sprawę, że każdy chrześcijanin, jako uczeń Chrystusa, musi odważnie i z mocą Ducha Świętego nieść Ewangelię braciom.                       Wraz z zapałem do głoszenia rekolekcje przyczyniły się do stanięcia w prawdzie przed samym sobą. Bardzo mocno zapadły mi w pamięć przytoczone słowa bł. Jana Pawła II, mówiące o tym, że „zapał bierze się z nawrócenia serca”. Uświadomiłam sobie, że idea dawania przykładu swoim  życiem ma pociągać ludzi do wiary, ale samo ”życie – świadectwo” ma z tej wiary wypływać. Ja, jako potencjalny ewangelizator muszę starać się być człowiekiem wiary, zawierzenia i modlitwy, aby ewangelizując nie polegać na sobie, ale by móc wszystko Bogu zawierzyć  i dać  się prowadzić Duchowi Św., aby moje świadectwo było autentyczne, wypływające z żywej wiary.

                Ogromnym przeżyciem była swego rodzaju praktyka nabytej wiedzy, czyli ewangelizacja w Dąbrowie Górniczej, gdzie mogliśmy wypełniać swoje apostolskie posłannictwo. Na chwilę przed wyjściem na ulice, podczas krótkiej adoracji w Bazylice, otworzyłam Pismo Św. na przypadkowej stronie i odczytałam następujące słowa: „wielu ludzi uwierzyło w Jego imię”, w innym miejscu:             „Ten, kogo Bóg posłał, głosi Jego naukę, gdyż Bóg daje mu swojego Ducha bez ograniczeń”. To Boże Słowo dało mi takiego ”powera” by wyjść do ludzi i świadczyć o jedynej Prawdzie, jaką jest Bóg, o Jego niezmierzonej miłości, o tym, jak działa w moim życiu...

 

                Rekolekcje pogłębiły we mnie świadomość  apostolstwa jako wielkiego posłannictwa, wynikającego jakby z natury chrześcijaństwa, do którego każdy z nas jest wezwany na mocy chrztu i bierzmowania. Pamiętajmy o słowach jakie kieruje do nas Chrystus: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili” (J 15,16). Niech każdy z nas staje się żywym narzędziem w rękach Boga! Amen! 

Chwała Panu!

 

Marta