Konkurs Wakacyjny 2013
Dodane przez MN dnia 14 May 2013 12:32

 

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji naszego wakacyjnego konkursu, konkurs przeznaczony jest dla rodzin Domowego Koscioła, Wspólnoty Dorosłych, Oazy Młodzieżowej, każdej osoby biorącej udział w wakacyjnych rekolekcjach. Szczegóły konkursu w regulaminie poniżej:

Konkurs Wakacyjny 2013 rekolekcje twoimi oczami, trzeba nam „NARODZIĆ SIĘ NA NOWO”

 1. Organizatorem konkursu jest Diakonia Komunikowania Społecznego diecezji sosnowieckiej  z moderatorem ks. Robertem Gackiem.
 2. Patronat Honorowy nad konkursem objął moderator diecezjalny - ks. Wojciech Koryto.
 3. Konkurs ma na celu ukazanie letnich rekolekcji oazowych oczami ich uczestników, animatorów i moderatorów  w powiązaniu z tematem roku brzmiącym: „NARODZIĆ SIĘ NA NOWO”.
 4. W konkursie mogą brać udział uczestnicy, animatorzy i moderatorzy którzy w 2013 roku wyjechali na letnie rekolekcje oazowe. Uczestnikiem konkursu może być pojedyncza osoba lub para małżeńska.
 5. Konkurs dzieli się na dwie kategorie: 1. Fotografia;    2. Fotorelacja(dowolna forma)
 6. Każdy uczestnik konkursu może wziąć udział co najwyżej w jednej kategorii .
 7. Prace na konkurs można nadsyłać  do 25 sierpnia 2013 roku.
 8. W kategorii fotorelacja prace powinny zawierać od 3 do 10 zdjęć wraz krótkim tekstem (całość nieprzekraczająca 1000 znaków). W kategorii zdjęcia uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 3 prace. Ponadto zdjęcie powinno zabierać opis sytuacji, w której było zrobione.
 9. Wszystkie zdjęcia i tekst muszą być autorstwa uczestnika nadsyłającego pracę na konkurs. Ewentualne cytaty w tekście należy wyraźnie zaznaczyć z podaniem ich źródeł.
 10. Praca może być zapisana w następujących formatach:

  a:
  Zdjęcia: każde w osobnym pliku JPEG (dobrej jakości, minimum 1024px) Tekst : w pliku tekstowym (notatnik lub ms Word)

  b. Cała fotorelacja (zdjęcia i tekst) w pliku PDF o rozmiarze do 7 MB (należy odpowiednio dobrać stopień kompresji grafiki w pliku PDF, by można było ocenić jakość techniczną zdjęć);
 11. Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres dks@sosnowiec.oaza.pl ,najlepiej w postaci spakowanego załącznika(RAR). W TEMACIE emaila wpisujemy : KONKURS wakacyjny 2013, a treści e-maila należy podać swoje imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, parafię oraz rodzaj, czas i miejsce rekolekcji . (może jeszcze dodać, żeby w temacie maila wszyscy pisali to samo, będzie lepiej)
 12. Po otrzymaniu e-maila z pracą i stwierdzeniu kompletności danych oraz załączników organizator prześle potwierdzenie otrzymania pracy.
 13. W skład komisji oceniającej wejdą eksperci wybrani przez organizatora konkursu. Patroni konkursu mają prawo zgłosić kandydatury ekspertów.
 14. Podanie ostatecznych wyników konkursu odbędzie się podczas Powakacyjnego Dnia Wspólnoty.
 15. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody, które zostaną wręczone na Powakacyjnym Dniu Wspólnoty.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs w serwisach katolickich, szczególnie oazowych.
 17. Organizator konkursu będzie przetwarzał dane osobowe uczestników konkursu tylko w celu przeprowadzenia konkursu. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony tychże danych osobowych.
 18. Uczestnicy, przesyłając prace, zgadzają się na ich publikację oraz podpisanie imieniem i nazwiskiem serwisach katolickich, szczególnie serwisach oazowych.
 19. Osoba wysyłająca pracę konkursową oświadcza, że wydanie dzieła na zasadach określonych niniejszym regulaminem nie naruszy praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich. W przypadku pary małżeńskiej oświadczenie to uważa się za wiążące dla pary małżeńskiej.
 20. W przypadku stwierdzenia naruszenia wyżej wymienionych praw praca zostanie zdyskwalifikowana i usunięta.
 21. Przystąpienie uczestnika do konkursu (tj. wysłanie pracy) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 22. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Diakonii Komunikowania Społecznego diecezji Sosnowieckiej. Udział w konkursie wyklucza możliwość zasiadania w komisji oceniającej prace.