Konkurs Moderatora Generalnego
Dodane przez MN dnia 18 October 2012 14:42

 

Ogłaszam konkurs na piosenkę roku OŻK 2013 (tekst i melodia). Treść piosenki winna dotyczyć tematu pracy rocznej Ruchu Światło-Życie w roku formacyjnym 2013/2014 – „Narodzić się na nowo”.

Słowa narodzić się na nowo zostały zaczerpnięte z przepięknej ewangelicznej rozmowy Jezusa z Nikodemem. Będą one dla nas okazją, aby pochylić się nad momentem naszego nawrócenia i duchowej przemiany, związanym z przyjęciem Jezusa jako naszego osobistego Pana i Zbawiciela i z sakramentem chrztu świętego. Będzie to również okazja, aby podjąć refleksję nad jakością formacji deuterokatechumenalnej, która jest w naszych wspólnotach fundamentem duchowego rozwoju wszystkich osób, które na drodze ewangelizacji spotkały Jezusa Chrystusa.

Warto dodać, że rok 2013 będzie czasem wyjątkowym, bo większą jego część wypełni wspominanie pięćdziesiątej rocznicy Soboru Watykańskiego II, w tym ogłoszonej 4.12.1963 roku Konstytucji o Liturgii Sacrosanctum concilium. Konstytucja ta stała się wielką kartą soborowej odnowy Kościoła, która zainspirowała sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego do stworzenia systemu formacji chrześcijańskiej, głęboko opartego na inicjacji liturgicznej.

Rok 2013 będzie również wielkim przebudzeniem wiary, zainspirowanym przez Rok Wiary, ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI, aby budzić katolików do nowej ewangelizacji, do żywego świadectwa wobec ludzi, którzy wiary w Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego nigdy nie posiedli lub z różnych powodów ją utracili.

W roku 2013 będziemy wspominali czterdziestolecie Aktu oddania Ruchu Światło-Życie Niepokalanej, Matce Kościoła, dokonanego przez kard. Karola Wojtyłę – bł. Jana Pawła II w dniu 11.06.1973 roku w Centrum Ruchu w Krościenku nad Dunajcem. Wydarzenie to zostało nazwane przez sługę Bożego ks. F. Blachnickiego Aktem Konstytutywnym Ruchu Światło-Życie. Wielokrotnie podkreślał on, że od tego momentu rozpoczęło się duchowe dojrzewanie wizji żywego Kościoła i Ruchu Światło-Życie.

W roku 2013 będziemy również wspominali pierwszą Oazę Rodzin, która odbyła się w Krościenku nad Dunajcem i stała się formalnym początkiem formacji rodzinnej w Ruchu Światło-Życie.

Z kolei w roku 2014 będziemy świętowali sześćdziesiątą rocznicę pierwszej Oazy Dzieci Bożych, w której znajdujemy prapoczątki naszego Ruchu.

Wskazane ważne wydarzenia sprzed lat oraz aktualne znaki czasu, powinny inspirować twórców podejmujących trud stworzenia propozycji Piosenki Roku Formacyjnego 2013/2014 i znaleźć odzwierciedlenie w jej treści. W ten sposóbwszyscy członkowie Ruchu Światło-Życie, śpiewając Piosenkę Roku, będą mogli poczuć się wezwani, by kolejny rok pracy formacyjnej przeżyć jako nowonarodzeni świadkowie Chrystusa, z odnowioną wiarą, wpatrzeni w Niepokalaną, rozmiłowani w liturgii i zafascynowani Kościołem.

Uczestnicy konkursu na Piosenkę Roku Formacyjnego 2013/2014 niech starają się swoimi utworami zachęcić wszystkich oazowiczów do jeszcze głębszego zaangażowania w realizację Planu Ad Christum Redemptorem 2, aby przez posługę ewangelizacyjną i diakonijną członków Ruchu Światło-Życie wielu ludzi mogło narodzić się na nowo i odkryć Kościół jako żywą wspólnotę wiary, będącą zaczynem odnowy duchowej współczesnej cywilizacji.

Kompozycje mogą być tworzone również zespo­ło­wo. Zgłaszający się powinni napisać kilka zdań o sobie, o swojej formacji i zaangażowaniu w Ruchu oraz wykształceniu muzycznym. Termin nadsyłania kompozycji (zapis nutowy i nagranie – najlepiej w formacie mp3) upływa z dniem 15 stycznia 2013 r.

Materiały należy przysyłać na adres:

Sekretariat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie 
ul. Różyckiego 8 
40-589 Katowice 
tel. 32 251 88 20; 32 251 88 20 
mail: sekretariat@oaza.pl

 

Zatem do pracy!

Konkurs na Piosenkę Roku Formacyjnego 2013/2014 uważam za rozpoczęty!

Pan niech będzie z Wami!

 

ks. Adam Wodarczyk 
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

Katowice, 16.10.2012 r., we wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej,

w 34. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową bł. Jana Pawła II,

w pierwszym tygodniu Roku Wiary,

w trakcie Synodu biskupów o nowej ewangelizacji dla przekazu wiary chrześcijańskiej