Kongregacja 2012
Dodane przez MN dnia 24 September 2012 13:16

Powakacyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło – Życie odbył się co prawda 15 września, ale warto wspomnieć, że animatorzy z Ruchu kolejny rok posługi zaczęli o wiele wcześniej, bo 29 sierpnia. Był to dzień, w którym odbyła się Kongregacja Odpowiedzialnych przy parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa brewiarzowa. Tegoroczna kongregacja stała się o tyle wyjątkowa, że uczestniczył w niej Ordynariusz ks. bp Grzegorz Kaszak, który pragnął być obecny podczas podsumowania zeszłorocznej pracy Ruchu, usłyszeć o problemach jakie mają miejsce podczas pełnienia posługi - w pracy z młodzieżą i dziećmi. Ksiądz biskup wysłuchał także propozycji , które mają pomóc i polepszyć działanie w parafiach. 

Po rocznym podsumowaniu głos uzyskały poszczególne diakonie Ruchu , które także przedstawiły sprawozdanie roczne oraz  cele, jakie sobie zamierzyły na kolejny rok formacji. Spotkanie poprowadził  nowo wybrany moderator diecezjalny - ks. Wojciech Koryto. Wygłosił on plany na nadchodzące miesiące, przedstawił także nowych moderatorów w rejonach i odpowiedzialnych w diakoniach.
Po spotkaniu ogólnym animatorzy udali się na spotkania w rejonach, gdzie ustalając liczbę parafii, w których działa Ruch i dokonując zmian personalnych zostały ustalili poszczególne grupy formacyjne.

Na koniec całego dnia wszyscy udali się na Mszę koncelebrowaną przez ks. Wojciecha Koryto , ks. Roberta Gacka, za którego była sprawowana Eucharystia w podziękowaniu za lata posługi jako moderatora diecezjalnego, oraz ks. Szczepana Tomalę - moderatora Diakonii Wyzwolenia. Oprawę muzyczną zapewniła niezawodna Diakonia Muzyczna.

Marek Nackowski