Świadectwo z przeżycia ORAR-u II ST. W Mariannhill
Dodane przez Barteo dnia 13 March 2010 00:35

W dniach od 22 do 25 lutego 2010r, uczestniczyliśmy w  Oazie Rekolekcyjnej Animatorów Rodzin II stopnia. Jesteśmy Panu Bogu wdzięczni, za dar tych rekolekcji, które przygotowują do świadomego i odpowiedzialnego podjęcia posługi animatorów rodzin zgodnie z zasadami DK, z zachowaniem charyzmatu Ruchu.
Rekolekcje, które przeżywaliśmy były czasem zbierania dotychczasowego, swojego życia na nowo z pomocą Bożą. Odejście od codziennego życia i poświęcenie czasu Bogu  i spojrzenie w jego świetle na swoje życie osobiste, małżeńskie i rodzinne. Uporządkowanie życia w Bogu i z nim.


Słowa, które utkwiły w naszej pamięci  J 15,16 „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał- aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje”

Odkrywamy, że mamy wydawać owoce czyli zmieniać swoje życie i prowokować innych do zmiany ich życia, do nawrócenia. Wydawać owoce to walczyć ze złem najpierw w sobie, ale to także zgodzić się na  służbę dla drugiego człowieka, dla wspólnoty. Wydając owoce to przede wszystkim służba na wzór Jezusa, który przepasawszy swoje biodra umywał nogi swoim uczniom. Wydawać owoce to ocena naszych czynów ale nie ta ludzka tylko Boża tzn., kim jesteśmy w oczach naszego Zbawiciela. Wydawanie owoców,  które ma nam towarzyszyć po rekolekcjach, to przede wszystkim czas, który będzie wzbudzać pewien ferment najpierw w nas, a następnie wśród tych, do których jesteśmy posłani, w naszych kręgach, rejonach. Wszędzie tam gdzie Pan Bóg nas pośle ze swoją mocą swoim błogosławieństwem, abyśmy czynili na jeszcze większą chwałę. Bo Boga nic nie jest w stanie unicestwić, nawet żaden nasz egoizm, żadem kompromis w naszym życiu. Chciejmy uczynić jedno, chciejmy go słuchać bo wtedy będzie mógł działać.

Dziękujemy Panu Bogu za Danusię i Henia Wilkowskich, że nas zaprosili na te rekolekcje. Dziękujemy za ciepło jakie  roztaczali  wokół nas, za serdeczność oraz pokorę , której nas uczyli swoim postępowaniem. Dziękujemy Panu Bogu za moderatora rejonu Jaworzno Wiesława Żmiję, którego konferencje i głoszone Słowo Boże  pozwoliły nam wrócić do źródeł,  z których płynie wiara, nadzieja i miłość.

Bogusława i Jacek Stawiarscy