Po Spotkaniu Modlitewnym o Wyzwolenie
Dodane przez infrat dnia 20 September 2011 23:47

W ostatnią sobotę 17.09.2011r. odbyło się pierwsze po wakacjach Spotkanie modlitewne o wyzwolenie (spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka). Za sprawą zaproszonych gości było to spotkanie szczególne.

Wielką radością dla wszystkich zgromadzonych była obecności J.E. ks. biskupa Grzegorza Kaszaka, który przewodniczył Koronce do Bożego Miłosierdzia. Zwrócił On naszą uwagę na wielką moc tej modlitwy i szczególne znaczenie Godziny Miłosierdzia. Obecnośd księdza biskupa była dla nas znakiem, że Pasterz naszej diecezji nosi w sercu sprawy wyzwolenia z nałogów naszych braci i sióstr. Jesteśmy bardzo wdzięczni za dar wspólnej modlitwy.

Centralnym punktem spotkania była Eucharystia sprawowana przez ks. Roberta Gacka, moderatora diecezjalnego Ruchu Światło – Życie, w intencjach przyniesionych przez uczestników spotkania. Podczas homilii ks. Robert zwrócił uwagę na przesłanie jakie niesie nam Ewangelia – Jest nadzieja! Jest nadzieja dla nas samych! I jest nadzieja dla ludzi zniewolonych! W przypowieści o siewcy ks. Robert pomógł nam dostrzec wielką dobrod, hojnośd i nadzieję Boga, który rozsiewa ziarno Swego Słowa na każdą glebę ludzkiego serca, nawet tą najtwardszą i ubitą. Chod po ludzku takie postępowanie jest bezsensowne, jest marnotrawstwem, bo przecież ziarno nie może rosnąd w takich warunkach, to jednak Pan Bóg ma nadzieję, że Jego Słowo może odmienid ludzkie życie. Ks. Robert przypomniał także ważną zasadę dotyczącą czytania Pisma Świętego: należy je czytad w całości. Przypomniał nam zatem o słowach zapisanych w Księdze Proroka Izajasza: „Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.” (Iz 55, 10 – 11). W tym kontekście musimy, tak jak Bóg mied nadzieję, że Jego Słowo dokona przemiany życia, bo ono nigdy nie jest bezowocne. Ważne jest także, żeby żywid tą nadzieję nie tylko w stosunku do przemiany życia innych ludzi, co zazwyczaj przychodzi nam o dziwo łatwiej, ale mied tą nadzieję także w stosunku do swojego życia.

Sobota była także dniem wyjątkowym z racji imienin naszego moderatora diecezjalnego. Cieszymy się w sposób szczególny z możliwości wspólnej modlitwy razem z ks. Robertem jak również modlitwy w Jego intencji. Naszą radośd wyraziliśmy także poprzez złożenie życzeo oraz śpiew.

{pageBreak}Konferencję na temat „Zagrożeń duchowych” wygłosił kolejny gośd, czyli ks. Grzegorz Maciejewski, moderator Katolickiej Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre. Podczas konferencji zwrócił On uwagę słuchających na drogi jakimi szatan próbuje zniewolid człowieka oraz na przejawy działania złego ducha z jakim sam się spotkał. Podczas konferencji były także wyświetlane fragmenty filmu, w którym różni egzorcyści (m.in. ks. Gabriele Amorth egzorcysta diecezji rzymskiej), opowiadali o swojej posłudze i doświadczeniach walki z szatanem. Ks. Grzegorz przestrzegał uczestników przed różnymi sztuczkami i manipulacjami jakich dopuszcza się szatan, aby zniewolid człowieka. Ponadto wskazał na niebezpieczeostwo w błędnym myśleniu wielu ludzi, że jeśli człowieka nie żyje z Bogiem, a jedynie odwraca się od niego plecami to przecież nie od razu wybiera diabla. Ks. Grzegorz podkreślił, że nie ma trzeciej drogi, są tylko dwie: albo żyjemy z Panem Bogiem albo nie. Nie można odejśd od Pana Boga nie przechodząc równocześnie na stronę diabła. Szatan kusi nas do zła, miesza w naszym życiu, dlatego musimy stale szukad w Słowie Bożym siły do przeciwstawiania się i walki o swoje człowieczeostwo. W swojej konferencji nasz gośd zaznaczył, że największą klęską człowieka, największym zniewoleniem jest trwanie w grzechu śmiertelnym, a tarczą, która może nas obronić przed szatanem jest trwanie w stanie łaski uświęcającej.

Wrześniowe spotkanie modlitewne o wyzwolenie było niezwykle ubogacającym czasem – mamy nadzieję, że spotkamy się w październiku (15.10.2011r.), aby znowu wspólnie podjąd walkę o prawdziwą wolnośd w naszym życiu, życiu naszych rodzin i naszej Ojczyzny!