Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Diakonia Miłosierdzia
Z cyklu: Miłosierdzie w czynach

| Wicej


Diakonia Miłosierdzia

            Cykl artykułów o uczynkach miłosierdzia "Miłosierdzie w czynach" jest odpowiedzą na słowa papieża Franciszka „Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego wobec dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce Ewangelii gdzie ubodzy są uprzywilejowani przez Boże miłosierdzie (…). Odkryjmy na nowo uczynki miłosierdzia względem ciała (…). I nie zapominajmy o uczynkach miłosiernych względem ducha” (Misericordiae vultus, 15). Wam, młodym, którzy jesteście bardzo praktyczni, chciałbym zaproponować, abyście przez pierwszych siedem miesięcy 2016 roku, wybierali co miesiąc jeden uczynek miłosierny względem ciała i jeden względem duszy, i realizowali je” (Orędzie na XXXI. ŚDM w Krakowie).

            Prosiłem, by Kościół odkrył w tym czasie jubileuszowym bogactwo zawarte w uczynkach miłosierdzia co do ciała i duszy. Doświadczenie miłosierdzia staje się bowiem widzialne w świadectwie konkretnych znaków, jak uczył nas sam Jezus. Za każdym razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z tych uczynków, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust. Wiąże się z tym zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia mocą miłości Ojca, który nikogo nie wyklucza. Będzie to więc pełny odpust jubileuszowy, owoc samego wydarzenia, które jest celebrowane i przeżywane z wiarą, nadzieją i miłością.”(List do abp. Fisichelli).

            Miłosierdzie Boże zmienia serce człowieka i pozwala mu doświadczyć wiernej miłości, sprawiając, że i on staje się zdolny do miłosierdzia. Wciąż odnawiającym się cudem jest fakt, że miłosierdzie Boże może opromienić życie każdego z nas, pobudzając nas do miłości bliźniego i tego, co tradycja Kościoła nazywa uczynkami miłosierdzia względem ciała i duszy. Przypominają nam one o tym, że nasza wiara wyraża się w konkretnych, codziennych uczynkach, które mają pomagać naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy i na podstawie których będziemy sądzeni: karmienie, nawiedzanie, pocieszanie, pouczanie (…).

            Dla wszystkich zatem Wielki Post w tym Roku Jubileuszowym jest sprzyjającym momentem, by wreszcie móc wyjść z wyobcowania poprzez słuchanie Słowa Bożego oraz uczynki miłosierdzia. Poprzez uczynki względem ciała – dotykamy ciała Chrystusa w braciach i siostrach, którzy potrzebują, by ich nakarmić, odziać, przyjąć do domu i nawiedzić, a poprzez uczynki duchowe – dawanie rad, pouczanie, darowanie uraz, upominanie i modlitwę, obcujemy bardziej bezpośrednio z naszą własną grzesznością. Z tego powodu uczynków względem ciała i względem ducha nigdy nie należy od siebie oddzielać. Bowiem właśnie wtedy, gdy dotyka w ubogim człowieku ciała Chrystusa Ukrzyżowanego, grzesznik może otrzymać w darze uświadomienie sobie, że on sam jest biednym żebrakiem (...).

            Słuchanie Słowa i wprowadzanie go w życie przygotowuje nas w najlepszy sposób do świętowania ostatecznego zwycięstwa nad grzechem i nad śmiercią Zmartwychwstałego Oblubieńca, Tego który pragnie oczyścić swą Oblubienicę, która oczekuje na Jego przybycie. Nie zmarnujmy tego czasu Wielkiego Postu, który sprzyja nawróceniu! (Orędzie na Wielki Post 2016 roku).


Pierwsze rozważanie: Grzeszących upominać

 

Czyny obdarzone odpustem zupełnym w Jubileuszu Miłosierdzia to m.in.:

  • wykonanie jednego lub kilku uczynków miłosierdzia,

  • przejście przez Bramę Miłosierdzia.

 

Warunki zwykłe:

1. przystąpienie do sakramentu pokuty (trwanie w stanie łaski uświęcającej);

2. przyjęcie Komunii św.;

3. modlitwa według intencji Ojca Świętego;

4. wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu nawet lekkiego.

 

Wskazania dot. odpustów w Roku Miłosierdzia

Wygenerowano w sekund: 0.00
8,522,276 Unikalnych wizyt