Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Domowy Kościół
Likwidacja

| Wicej


Domowy Kościół

Likwidatorzy Fundacji Ruchu Domowy Kościół "Oaza" diecezji sosnowieckiej  z siedzibą w Sosnowcu , Pan Andrzej Kaczmarzyk oraz Pan Ireneusz Swoboda, informują, że dnia 30 czerwca 2015 r. Rada Fundacji podjęła Uchwałę nr 0/2015 o likwidacji Fundacji.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy postanowienia z dnia 5 października 2015 r.  sygn. akt sprawy K.A.VIII NS-REJ.KRS/030209/15/848 dokonał wpisu o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Fundacji Ruchu Domowy Kościół "Oaza" diecezji sosnowieckiej  z siedzibą w Sosnowcu.

Fundacja nie posiada żadnego długu ani zobowiązań w stosunku do osób trzecich.

W sprawach związanych z likwidacją Fundacji i ew. zgłoszenia roszczeń prosimy o kontakt: 
nr tel. +48 660 463 647, adres korespondencyjny:

Al.ks. Franciszka Blachnickiego 9 
41-219 Sosnowiec

do dnia 31.12.2015 r.

Agnieszka i Andrzej Bołdowscy

Wygenerowano w sekund: 0.00
8,484,347 Unikalnych wizyt