Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Szkoła animatora
Szkoła Animatora

| Wicej


Szkoła animatora

Zmiany w Szkole Animatora

W ubiegłym roku, wraz z Diakonią Formacji Diakonii dostrzegliśmy konieczność zmiany formuły Szkoły Animatora. Celem tych zmian jest większe oparcie formacji na życiu modlitewnym, zmniejszenie ilości obowiązkowych spotkań formacyjnych kandydatów na animatorów, większa integracja ze starszymi animatorami, inne podejście do formacji intelektualnej. Postanowiliśmy ponownie związać Szkołę Animatora z uczestnictwem w Oazach Modlitwy.  Jak będzie ona realizowana w tym roku?

Rozpoczęcie formacji

Osoby, które uczestniczyły w ONŻ II st. i pragną żyć Drogowskazami Nowego Człowieka zapisują się do końca września 2015 wypełniając formularz zamieszczony na stronie www.sosnowiec.oaza.pl. Pierwszą Szkołę Animatora, 10 października, rozpocznie uroczyste wręczenie uczestnikom Katechizmu Kościoła Katolickiego, który będzie stanowił podstawę formacji intelektualnej przyszłych animatorów. Spotkanie zakończy czuwanie modlitewne przed Dniem Wspólnoty, na którym będziemy prosić o dary Ducha Świętego dla uczestników formacji.

Oazy Modlitwy

Kolejne spotkania będą odbywały się podczas wyjazdowych Oaz Modlitwy. Uczestnicy Szkoły Animatora będą brali udział w programie OM-u, poza tym będą mieli czas na specjalne zajęcia dla ich grupy. Na poszczególnych 4 spotkaniach w ciągu roku będą poznawać kolejne działy Katechizmu. Łączenie formacji animatorów z Oazami Modlitwy pomoże poznawane treści łączyć z życiem duchowym.

KODA

Bardzo ważnym elementem formacji będzie nadal udział w Kursie Oazowym dla Animatorów (KODA). Od tego roku zaproponujemy program KODA I i II stopnia. Na KODA I st. będą mogli wyjechać w ferie zimowe uczestnicy po ONŻ I stopnia. Te rekolekcje będą skupione przede wszystkim na formacji ludzkiej przyszłych animatorów. Dotychczasowy program KODA będzie realizowany na Kursie II st., w którym będą mogły uczestniczyć osoby po II st. ONŻ.

Formacja intelektualna

Chcielibyśmy, aby owocem Szkoły Animatora było poznanie i usystematyzowanie podstawowych prawd wiary zawartych w Katechiźmie, dlatego czas formacji, oprócz uczestnictwa w zajęciach Szkoły Animatora, będzie wymagał jego osobistego studium.

Plan pierwszego spotkania:

9.00 - Eucharystia w Dolnym Kościele w Katedrze z wręczeniem Katechizmów

10.00 - wykład Katechizmu

13.00 - posiłek

14.00 - warsztaty

18.00 - kolacja

19.00 - czuwanie przed Dniem Wspólnoty (par. Św. Barbary)

Wygenerowano w sekund: 0.00
8,960,930 Unikalnych wizyt