Ostatnie artykuły

Wspólnoty i Kręgi¦wiadectwa

Lubię To!
Diakonia Muzyczna
Próba ¶piewu przed DW

| Wicej


Diakonia Muzyczna

Diakonia Muzyczna serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wł±czenia się w ¶piew na powakacyjnym Dniu Wspólnoty w najbliższ± sobotę 29.08.2015 r. w parafii ¶w. Maksymiliana Marii Kolbego w D±browie Górniczej. Warunkiem ¶piewu na DW jest uczestnictwo w próbie od godziny 08:00 w salce na plebanii. Serdecznie zapraszamy! 

Wygenerowano w sekund: 0.01
8,960,902 Unikalnych wizyt