Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Różne
Dzień Młodzieży - sobota przed Palmową

| Wicej


Kiedy Jan Paweł II organizował cykliczne Światowe Dni Młodzieży ze swoim udziałem chciał także, aby spotkania takie odbywały się także co roku na poziomie diecezjalnym. Tradycyjnie w naszej diecezji spotkanie odbędzie się w wigilię Niedzieli Palmowej, 28 marca, w katedrze Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Przybędzie na nie młodzież z całej diecezji (gimnazjaliści, licealiści, studenci), która wysłucha konferencji i świadectw, spotka się z Ruchem Czystych Serc w mniejszych grupach oraz weźmie udział w Mszy św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Grzegorza Kaszka i agapie.

Spotkanie rozpocznie się o g. 10 w Domu Katolickim naprzeciw Katedry. Pierwszą część poprowadzą członkowie Ruchu Czystych Serc, którzy zaprezentują konferencję "Czysta miłość". Swoimi świadectwami podzielą się ci, którzy zdecydowali się żyć w czystości (często po niełatwej drodze) oraz młodzi małżonkowie. O g. 11.45 młodzież podzielona wg wieku będzie miała szansę spotkać się z członkami ruchu w mniejszych grupach, gdzie będzie okazja do dyskusji i wyjaśnienia wszystkich wątpliwości. O g. 13 Mszy św. w intencji młodzieży w Katedrze przewodniczyć będzie Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak. Po Eucharystii wszyscy zaproszeni są na wieńczącą spotkanie agapę i luźną rozmowę przy ciastku i kawie.

"W nawiązaniu do hasła tegorocznego spotkania - "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni Boga oglądać będą" z Ewangelii św. Mateusza – chcemy zwrócić uwagę młodych ludzi na wartość czystości" – tłumaczy diecezjalny koordynator duszpasterstwa dzieci i młodzieży ks. Szymon Wojciechowski. Zaznacza także, że jest szansa na działanie wspólnoty także w naszej diecezji, gdyż osoby z Zagłębia już teraz uczęszczają na spotkania w innych miastach. "To spotkanie ma być dobrym początkiem!" - dodaje ks. Wojciechowski.

Ruch Czystych Serc to katolicka wspólnota powstała wokół czasopisma "Miłujcie się". Sami siebie określają jako "szkołę miłości i klinikę czystych serc" pokazując młodym prawdziwą wartość miłości i seksualności oraz przekonują do zachowania czystości przedmałżeńskiej i wolność od nałogów, ale przede wszystkim pogłębienia relacji z Jezusem.

"Każdy z nas musi się nauczyć rozpoznawać, co może "zanieczyszczać" jego serce, musi ukształtować sobie prawe i wrażliwe sumienie (...). O ile potrzebna jest zdrowa troska o ochronę stworzenia, o czyste powietrze, wodę i żywność, to tym bardziej musimy strzec czystości tego, co jest najcenniejsze: naszych serc i naszych relacji. Ta "ludzka ekologia" pomoże nam oddychać czystym powietrzem, pochodzącym z rzeczy pięknych, z prawdziwej miłości, ze świętości" – napisał w przesłaniu na tegoroczne spotkanie Ojciec Święty Franciszek.

za: www.diecezja.sosnowiec.pl

Wygenerowano w sekund: 0.00
8,529,053 Unikalnych wizyt