Ostatnie artykuły

Wspólnoty i Kręgi¦wiadectwa

Lubię To!
Diakonia Modlitwy
Peregrynacja Krzyża ¦DM

| Wicej


Diakonia Modlitwy

Zapraszamy wszystkich Oazowiczów na uroczyste zakończenie peregrynacji, na któr± zaproszeni s± przedstawiciele wszystkich parafii, ruchów i wspólnot, odbędzie się 28 lutego w bazylice katedralnej w Sosnowcu. O g. 16 Mszę ¶w. odprawi Ksi±dz Biskup Grzegorz Kaszak. Po jej zakończeniu przedstawiciele dekanatów odbior± kopie ikony Matki Bożej, wykonane przez podopiecznych jaworznickiej wspólnoty "Betlejem".

Przed Eucharysti± będzie okazja adoracji i modlitwy przy Znakach, które do Katedry przeniesione zostan± procesyjnie z wydziału farmacji ¦UM przy ul. Jagiellońskiej ok. g. 13.30. Odprawiona zostanie także inscenizacja Drogi Krzyżowej w strojach z epoki Chrystusa przygotowana przez salezjańsk± parafię ¶w. Rafała Kalinowskiego w Sosnowcu.

Wygenerowano w sekund: 0.01
8,994,478 Unikalnych wizyt