Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Diakonia Wyzwolenia
"Pragnąc w pełni wyzwolić siebie i podać rękę naszym braciom (...)"

| Wicej


Diakonia Wyzwolenia

Niniejszy plakat został rozesłany do wszystkich parafii naszej diecezji. Jest zaproszeniem dla tych, którzy takiej modlitwy potrzebują, oraz dla osób, które swoją modlitwą pragną włączyć się w duchową walkę o wolność każdego obywatela jak i całego narodu.
Dla nas, którzy włączyliśmy się w dzieło KWC niech będzie przypomnieniem zobowiązań, jakie na siebie przyjęliśmy:
 
Deklarując przystąpienie do KRUCJATY WYZWOLENIA CZŁOWIEKA.
Czynię to w poczuciu odpowiedzialności za dobro narodu i w przekonaniu, że w ten sposób mogę podać rękę tym, którzy pragną się wyzwolić od wewnętrznego i zewnętrznego przymusu.
Zobowiązuję się na czas przynależności do niej solidarnie zachować dobrowolną i całkowitą abstynencję od wszelkich napojów alkoholowych.

Postanawiam również:
 •       nie częstować nikogo alkoholem,
 •       nie wydawać pieniędzy na zakup napojów alkoholowych,
 •       uczestniczyć w miarę możliwości w spotkaniach i akcjach, do których będę zapraszany przez najbliższą placówkę lub stanicę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Wygenerowano w sekund: 0.00
8,476,920 Unikalnych wizyt