Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Diakonia Komunikowania Społecznego
Konkurs wakacyjny 2014 "Radość Ewangelii"

| Wicej


Wszystkich uczestników, animatorów i moderatorów rekolekcji wakacyjnych zapraszamy do udziału w fotograficzno-literackim Konkursie Wakacyjnym. W tym roku proponujemy Wam trzy kategorie:1. Fotografia, 2. Prezentacja, 3. Wspomnienie z rekolekcji. Tematem nadesłanych prac niech będzie „Radość Ewangelii”.  Na Wasze prace czekamy do 26 sierpnia. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się na Powakacyjnym Dniu Wspólnoty. Szczegóły konkursu w regulaminie poniżej.

 

Konkurs Wakacyjny 2014  

"Radość Ewangelii"

1.    Organizatorem konkursu jest Diakonia Komunikowania Społecznego Ruchu Światło-Życie diecezji sosnowieckiej  z moderatorem ks. Robertem Gackiem.

2.    Patronat Honorowy nad konkursem objął moderator diecezjalny - ks. Wojciech Koryto.

3.    Celem konkursu jest ukazanie radości Ewangelii podczas letnich rekolekcji Ruchu Światło-Życie.

4.    W konkursie mogą brać udział wszyscy uczestnicy, animatorzy i moderatorzy, którzy w 2014 roku wyjechali na letnie rekolekcje organizowane przez Ruch Światło-Życie. Uczestnikiem konkursu w kategorii „Fotografia” może być pojedyncza osoba lub para małżeńska. Dopuszcza się możliwość podwójnego autorstwa w kategorii „Prezentacja”. Wówczas w zgłoszeniu należy podać dane wszystkich autorów.

5.    Konkurs dzieli się na dwie kategorie fotograficzne i jedną literacką: 1. Fotografia;   2. Prezentacja. 3. Wspomnienie z rekolekcji 

6.    Nagrodzona może zostać najwyżej jedna praca danego Uczestnika.

7.    Prace na konkurs można nadsyłać  do 26.08.2014 roku.

8.   W kategorii „Fotografia” uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 3 prace.

9. W kategorii „Fotografia”, każde zdjęcie powinno zostać opatrzone opisem sytuacji, w której zostało zrobione. W kategorii „Prezentacja” praca powinna zawierać nie więcej niż 15 slajdów wraz z krótkim tekstem. W kategorii „Wspomnienie z wakacji” artykuł powinien zawierać nie mniej niż 2000 znaków i nie więcej niż 4800. Artykuł można opatrzyć zdjęciem lub obrazem pasującym do jego treści.

10.    Wszystkie zdjęcia w i tekst w kategorii „Fotografia” muszą być autorstwa Uczestnika nadsyłającego pracę na konkurs. Osobę widoczną na zdjęciu uważa się za autora fotografii, tylko jeśli wykonał ją za pomocą samowyzwalacza. Zdjęcia tworzące prezentację w kategorii „Prezentacja” nie muszą być autorstwa Uczestnika nadsyłającego pracę. Ewentualne cytaty w pracach należy zamieszczać z poszanowaniem autora.

11.  Pracę należy zapisać w następujących formatach:

  • Zdjęcia: każde w osobnym pliku JPEG (dobrej, jakości, minimum 1600px) Tekst: w pliku tekstowym (notatnik lub ms Word)

  • Wspomnienie z wakacji - w pliku ms Word

  • Cała prezentacja (zdjęcia i tekst) w formacie programu Power Point o rozmiarze do 10 MB (należy odpowiednio dobrać stopień kompresji grafiki, by można było ocenić, jakość techniczną zdjęć);

12.  Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: dks@sosnowiec.oaza.pl, najlepiej w postaci spakowanego załącznika(RAR).
W TEMACIE e-maila wpisujemy: KONKURS WAKACYJNY 2014 - AUTOR, a w treści
e-maila należy podać swoje imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, parafię oraz rodzaj, czas i miejsce rekolekcji. ·Po otrzymaniu e-maila z pracą i stwierdzeniu kompletności danych oraz załączników organizator prześle potwierdzenie otrzymania pracy.

13.  W skład komisji oceniającej wejdą eksperci wybrani przez organizatora konkursu. Patroni konkursu mają prawo zgłosić kandydatury ekspertów.

14.  Podanie ostatecznych wyników konkursu odbędzie się podczas Powakacyjnego Dnia Wspólnoty.

15.  Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody i pamiątkowe dyplomy, które zostaną wręczone na Powakacyjnym Dniu Wspólnoty.

16.  Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs w serwisach katolickich, szczególnie oazowych także ogólnopolskich (zgodnie z OLP).

17.  Organizator konkursu będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników konkursu tylko w celu przeprowadzenia konkursu. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony tychże danych osobowych.

18.  Uczestnicy, przesyłając prace, zgadzają się na ich publikację oraz podpisanie imieniem i nazwiskiem w serwisach katolickich, szczególnie serwisach oazowych.

19.  Osoba wysyłająca pracę konkursową oświadcza, że wydanie dzieła na zasadach określonych niniejszym regulaminem nie naruszy praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich. W przypadku pary małżeńskiej oświadczenie to uważa się za wiążące dla pary małżeńskiej.

20.  W przypadku stwierdzenia naruszenia wyżej wymienionych praw lub regulaminu konkursu praca zostanie zdyskwalifikowana i usunięta.

21.  Przystąpienie uczestnika do konkursu (tj. wysłanie pracy) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

22.  W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Diakonii Komunikowania Społecznego diecezji sosnowieckiej. Udział w konkursie wyklucza możliwość zasiadania w komisji oceniającej prace.

23. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian terminu zgłoszeń i warunków regulaminu w trakcie trwania konkursu.

Wygenerowano w sekund: 0.00
8,522,380 Unikalnych wizyt