Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Diakonia Jedności
Święto Patronalne Moderatorów

| Wicej


Diakonia Jedności

"Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie." Mt 3,13-17

W obecność Ruchu Światło-Życie we Wspólnocie Kościoła wpisuje się posługa moderatorów, którzy poprzez swój udział w urzędzie kapłańskim, opiekują się dziełem Ruchu - tak w wymiarze duchowym, jak i doczesnym.

Niedziela Chrztu Pańskiego to święto patronalne moderatorów Ruchu Światło-Życie. To właśnie moderatorzy - na wzór Jana Chrzciciela prowadzą nas do spotkania z Chrystusem. Jako wspólnota Ruchu Światło-Życie w dzisiejszym dniu pragniemy wyrazić szczególną wdzięczność za ich modlitwę, wsparcie i wreszcie tę  z w y c z a j n ą  obecność. Tak ważną i potrzebną. I życzyć by poprzez tę posługę - w której wyrażają swoją gotowość do prowadzenia nas do Chrystusa - doznawali miłującej obecności samego Boga, oraz radości trwania we wspólnocie. 

Szczęść Boże!

Wygenerowano w sekund: 0.00
8,474,491 Unikalnych wizyt