Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Diakonia Liturgiczna
Kurs

| Wicej


Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej części Kursu Ceremoniarza, który odbędzie się w Imbramowicach w dniach od 6 do 8 grudnia. Zaproszenie jest skierowane do lektorów ze szkół średnich i 3 klas gimnazjum.

Kurs ceremoniarza trwa dwa lata i składa się z czterech weekendowych sesji. Jedna sesja trwa od piątkowego wieczoru do obiadu w niedzielę. Nasze drugie tegoroczne spotkanie odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym przy klasztorze Sióstr Norbertanek, w pięknych okolicach Dłubiańskiego Parku Krajobrazowego, na Szlaku Orlich Gniazd i Warowni Jurajskich.

Zapraszamy do kontynuowania kursu tych, którzy go rozpoczęli oraz nowych chętnych. Koszt kursu wynosi 100 zł/os w tym: pełne 2dniowe wyżywienie i 2noclegi. Na kurs zabieramy ze sobą: Pismo Święte, notatnik oraz własny strój liturgiczny. Nie zabieramy śpiwora. Przyjazd do Imbramowic w piątek do godziny 17.00, natomiast zakończenie obiadem w niedzielę w godzinach przedpołudniowych. Prosimy czcigodnych księży proboszczów i wikariuszy, opiekunów ministrantów i lektorów, o pomoc w sfinansowaniu kursu oraz w dotarciu na miejsce spotkania.

Kursy ceremoniarzy mają na celu przygotowanie lektorów (ministrantów Słowa Bożego) do następujących zadań:

- pomoc w kierowaniu asystami liturgicznymi w parafii podczas Mszy Świętych niedzielnych, uroczystości i innych nabożeństw,

- pomoc w sprawowaniu opieki nad małymi grupami kandydatów, ministrantów i lektorów,

- prowadzenie spotkań teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeń z liturgii w parafialnych grupach liturgicznej służby ołtarza,

- czuwanie nad przebiegiem liturgicznej służby w ciągu całego tygodnia,

- dbanie o dyscyplinę, porządek i ciszę w zakrystii,

- pełnienie posługi animatora w czasie wyjazdów ministranckich,

- pomoc w asystach w czasie uroczystości diecezjalnych.

Zapisy przyjmuje: Diecezjalny Moderator LSO ks. Mariusz DydakKarty zgłoszenia przesyłają tylko osoby pierwszy raz uczestniczące w kursie na adres: mariusz.dydak@op.pl Kontynuujący kurs potwierdzają udział telefonicznie: 511 073 165 Zgłoszenia do 4 grudnia.

Wygenerowano w sekund: 0.01
8,404,626 Unikalnych wizyt