Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Diakonia Jedności
I Kongregacja Stowarzyszenia i Podsumowanie

| Wicej


Diakonia Jedności

I Kongregacja zgromadziła 20 członków Stowarzyszenia "Diakonia Ruchu Światło-Życie". Na spotkaniu obecny był, jako delegat Moderatora Generalnego, ks. Wojciech Ignasiak, Moderator Unii Kapłanów Chrystusa Sługi i Centralnej Diakonii Wyzwolenia. W Słowie Bożym na porannej Eucharystii pokazywał nam znaczenie Stowarzyszenia. W południe gościliśmy Księdza Biskupa Ordynariusza, po raz kolejny dziękowaliśmy Mu za powołanie Stowarzyszenia i dzieliliśmy się pracą Diakonii w ciągu roku. Kongregacja, zgodnie ze Statutem, dokonała wyborów kandydatów na moderatora diecezjalnego oraz członków Diecezjalnej Diakonii Jedności.

            Czas Kongregacji był również okazją do Podsumowania pracy w ciągu roku i rekolekcji wakacyjnych. Dziękowaliśmy Panu Bogu za wspaniałą służbę modeartorów i animatorów na rekolekcjach, za dobrze przeżyte rekolekcje, za powiększenie liczby uczestników na tegorocznych wyjazdach prawie o 100 osób.

Wygenerowano w sekund: 0.01
8,474,539 Unikalnych wizyt