Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Diakonia Ewangelizacji
Rekolekcje kerygmatyczne

| Wicej


Diakonia Ewangelizacji

W grudniu rozpoczniemy nowy rok duszpasterski. Program na nowy rok jest pierwszą częścią czteroletniego programu duszpasterskiego (2013-2017), któremu towarzyszy hasło „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Tematem programu na najbliższy rok liturgiczny są słowa „Wierzę w Syna Bożego. Wśród priorytetów programu jest Ewangelizacja, czyli „podjęcie różnorodnych działań preewangelizacyjnych i przeprowadzenie rekolekcji kerygmatycznych. Rekolekcje kerygmatyczne – zgodnie z założeniami programu - powinny się odbywać w Wielkim Poście i mieć swoje dopełnienie w Wigilii Paschalnej z centralnym punktem odnowy przymierza chrzcielnego.

W odpowiedzi na tą propozycję, którą rozeznajemy jako znak czasu, rozpoczęliśmy przygotowanie na ORAE programu rekolekcji. To jego zarys:

 

Cel: Ewangelizacja dorosłych, dotarcie z propozycją Ruchu Światło-Życie do dorosłych, tworzenie parafialnych wspólnot oaz dorosłych; przez dorosłych docieranie do dzieci i młodzieży.

 

Zadania wstępne:

1. Organizowanie przynajmniej dwóch grup ewangelizacyjnych: znalezienie księży, animatorów chętnych do włączenia się w realizację programu.

2. Przygotowanie propozycji programu dla Proboszczów.

3. Utworzenie strony internetowej rekolekcji, przygotowanie projektu plakatu i ulotek.

 

Przygotowanie rekolekcji:

1. Znalezienie osób z parafii, w której będą rekolekcje, odpowiedzialnych za organizowanie Diakonii Rekolekcyjnej w parafii i za kontynuację formacji po rekolekcjach.

2. Nawiązanie współpracy z Ks. Proboszczem i ustalenie terminu rekolekcji.

3. Formowanie Diakonii Rekolekcyjnej w parafii i modlitwa za rekolekcje.

4. Akcja informacyjna w parafii ( w czasie wizyty duszpasterskiej, przez indywidualne zaproszenie, ulotki, plakaty, ogłoszenia duszpasterskie itd.).

5. Spotkania Diakonii Rekolekcyjnej z parafii z prowadzącymi rekolekcje.

 

Rekolekcje

1. Początek – 19.30

2. Treść kerygmatu przekazywana w oparciu o Ewangeliczne opisy spotkań Jezusa z ludźmi

3. Plan:

I dzień – Celebracja Słowa Bożego, Adoracja Eucharystyczna;

II dzień – Celebracja Słowa Bożego, Adoracja Krzyża, spowiedź, modlitwa wstawiennicza;

III dzień – Celebracja Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych, Eucharystia, zaproszenie do wspólnot;

 

W związku z tym projektem chcemy zwrócić się do Was z prośbą o zaangażowanie w ramach swoich możliwości w tę akcję ewangelizacyjną dorosłych.

Prosimy o zgłaszanie się do Diakonii Ewangelizacji przez maila Sekretariatu osób które mogłyby:

- tworzyć diakonię rekolekcji;

- zaangażować się w przygotowania;

- tworzyć diakonię rekolekcyjną w parafii kontynuując pracę formacyjną w parafii;

Wygenerowano w sekund: 0.01
8,484,413 Unikalnych wizyt