Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!

Święto patronalne

| Wicej


Wszystkim Kapłanom trwającym w Unii Kapłanów Chrystusa Sługi w szczególnym dniu Chrztu Pańskiego serdecznie dziękujemy za służbę, ale nie mówimy: „dość”, przeciwnie: życzymy Naszym Drogim Księżom, by trwali w postawie służebnej, widząc nad sobą kochające dłonie Boga Ojca, w sobie – tchnienie Jego Ducha, a w lustrze i w nas – zachwycające oblicze Chrystusa. Niech zachwyt Jego Pięknem zachęca do pracy, a praca przemienia się w zmartwychwstawanie. Obiecujemy: będziemy zmartwychwstawać z Wami. 
Podobno bez owiec nie wpuszczają Pasterzy do Nieba.

Wygenerowano w sekund: 0.01
8,916,284 Unikalnych wizyt