Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Diakonia Jedności
Diakonia jedności

| Wicej


Diakonia Jedności

Zadaniem Diecezjalnej Diakonii Jedności jest kolegialne wspomaganie Moderatora Diecezjalnego w kierowaniu Ruchem Światło-Życie w Diecezji Sosnowieckiej, troska o jedność Ruchu oraz o wierność jego charyzmatowi.

W skład naszej Diecezjalnej Diakonii Jedności wchodzą:

- Para Diecezjalna Domowego Kościoła i Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła,

- Moderatorzy diecezjalnych diakonii specjalistycznych,

- osoby wybrane na trzyletnią kadencję przez Diecezjalną Diakonię Jedności w liczbie przez nią określonej – w przypadku naszej diecezji są to Moderatorzy rejonowi, osoby odpowiedzialne za poszczególne Diakonie (z każdej Diakonii jedna), osoby odpowiedzialne za Wspólnotę Dorosłych, osoba reprezentująca Sekretariat oraz odpowiedzialna za Dni Wspólnoty.

W posiedzeniach Diecezjalnej Diakonii Jedności mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Moderatora Diecezjalnego np. na ostatnim spotkaniu był to Łukasz, który opowiadał o uczestnictwie w Oazie Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych.

Nasze spotkania rozpoczynają się wspólną modlitwą Nieszporami oraz dzieleniem się Słowem Bożym. Następnie poruszamy różne bieżące sprawy dotyczące Ruchu w naszej diecezji.

Na ostatnim temacie wspólnie pochylaliśmy się na propozycją Statutu sekcji diecezjalnej Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, które chcielibyśmy powołać w najbliższym czasie.

Zastanawialiśmy się również na włączeniem się w Dzieła Diakonii Miłosierdzia zwłaszcza „Szlachetną Paczkę” oraz nad promocją rekolekcji zimowych i wakacyjnych.

Ustaliliśmy też wstępnie jak będziemy przygotowywać się do tegorocznych rekolekcji i w jakich ośrodkach one się odbędą.

Polecamy te sprawy modlitwie wszystkich Oazowiczów. Pamiętajcie o nich w tych ostatnich dniach roku.

Wygenerowano w sekund: 0.01
8,960,958 Unikalnych wizyt