Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Szkoła animatora
Kurs pierwszej pomocy na Szkole Animatora

| Wicej


Szkoła animatora

Zajęcia Szkoły Animatora odbywają się w cyklu wieloletnim (zaliczamy jeden raz zajęcia o danej tematyce). W tym roku zajęcia będą rozbudowane o warsztaty związane np. z ewangelizacją (w X) czy też formacją dzieci Bożych (w XI). W ramach szkoły Animatora planujemy również zorganizowanie Kursu dla Wychowawców. Na początku zajęć otrzymujemy indeks, w którym przez kolejne lata wpisujemy udział w danym bloku tematycznym. Zaliczenie Szkoły Animatora związane jest również z udziałem w przynajmniej dwóch Oazach Modlitwy.

Zachęcamy do udziału w tym dniu również w Spotkaniu Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Katedrze od godz. 15.00.

Plan zajęć:

9.00 - jutrznia i wprowadzenie w formację Ruchu Światło-Życie

10.00 - zajęcia tematyczne

ok. 12.00 - przerwa

12.30 - 14.00 - warsztaty

15.00 - Spotkanie modlitewne o wyzwolenie (KWC)


Plan zajęć tematycznych:

20.10.    Szkoła Animatora 1 - Krok I: Teologia fundamentalna

17.11.    Szkoła Animatora 2 - Krok III: O Trójcy Świętej i o Duchu Świętym

15.12.    Szkoła Animatora 3 - Kroki VIII-X: O moralności chrześcijańskiej

19.01.    Szkoła Animatora 4 - Krok VI: O życiu duchowym

16.03.    Szkoła Animatora 5 – planowany Kurs Wychowawcy

20.04.    Szkoła Animatora 6 - Krok V: O Piśmie świętym

18.05.    Szkoła Animatora 7 - Krok VII: O Liturgii

16.06.    Szkoła Animatora 7 - Kroki II i IV: O Maryi i o Kościele

Wygenerowano w sekund: 0.01
8,960,885 Unikalnych wizyt