Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Diakonia Komunikowania Społecznego
Nie byłeś? Pojedź!!!

| Wicej


Oaza Rekolekcyjna Diakoni w Rybniku coraz bliżej.
Szczegóły w najbliższym czasie.

Zapraszam do lektury tekstów Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

 

„Oazę Rekolekcyjną Diakonii Ruchu Światło-Życie (ORD), można scharakteryzować jako oazę intensywną, gdyż daje w sumie prawie tyle treści i przeżyć, co oaza pełna, piętnastodniowa. ORD jest przeznaczona dla osób, które mają już za sobą doświadczenie oazy pełnej, zwanej Oazą Nowego Życia, oraz jakieś doświadczenie z pracy w małych wspólnotach wywodzących się z oaz i działających we wspólnotach lokalnych (parafiach). Zakłada się więc, że uczestnicy tych rekolekcji mają już doświadczenie ewangelicznego stylu życia proponowanego w Ruchu Światło-Życie, a więc życia w bliskim kontakcie ze słowem Bożym, z liturgią, we wspólnocie braterskiej; życia cechującego się mod­litwą, przemianą wewnętrzną, radością i gotowością dawania świadectwa. Zakłada się też, że ludzie chcą nadal trwać w Ruchu. Z drugiej strony osoby te mogą nie mieć jeszcze jasnego rozeznania, co do istoty i programu Ruchu Światło-Życie.

Zadaniem ORD jest ukazanie uczestnikom całościowej wizji i syntezy Ruchu Światło-Życie w celu wezwania ich do świadomej akceptacji programu Ruchu o oddania się w nim na służbę, stosownie do swoich możliwości, oddania się w nim na służbę, diakonię. ORD stanowi więc przejście do członkostwa w Ruchu. Członkostwo - zgodnie z istotnymi założeniami Ruchu - jest równoznaczne z diakonią, czyli przyjęciem odpowiedniej służby. ORD stanowi moment ogólnego zdecydowania się na tę służbę. (...)

Jest to równoznaczne z decyzją przyjęcia odpowiedzialności diakonii Ruchu. Do Ruchu można bowiem należeć tylko na zasadzie uczestnictwa w proponowanym przez niego programie formacyjnym oraz na zasadzie partycypacji w jego charyzmacie i misji na rzecz wspólnot lokalnych. Nie ma więc możliwości biernego należenia do Ruchu dla osiągnięcia pewnych osobistych korzyści czy zadowolenia, tak jak się należy do różnych stowarzyszeń. Być członkiem Ruchu Światło-Życie to znaczy przyjąć odpowiedzialność diakonii w nim.(...)

Ks. F. Blachnicki, Podręcznik ORD

Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD), czyli czterodniowe rekolekcje będące szczytem formacji oazowej, poświęcone są syntetycznemu przedstawieniu ideałów i duchowości Ruchu Światło-Życie, skoncentrowane są wokół tematów:

·         Światło-życie,

·         Nowy Człowiek,

·         Nowa Wspólnota,

·         Nowa Kultura.

 

Rekolekcje mają za zadanie osobom po formacji ukazać swoje miejsce posługiwania w Kościele i podjąć decyzję o konkretnym zaangażowaniu. Pozwalają też jakby „z lotu ptaka” zobaczyć przeżytą do tej pory formację, sens poszczególnych elementów, czasem dostrzec jej braki i możliwość jej uzupełnienia. Są również okazja do odnowienia w sobie pierwotnej oazowej gorliwości.

Kto może uczestniczyć?

„Uczestnictwo w ORD można proponować osobom, które mają podstawową formację deuterokatechumenalną w Ruchu (3 stopnie oaz i 3 etapy pracy w grupach pooazowych). Wyjątkowo można jednak proponować uczestnictwo w ORD osobom dorosłym, które nie mają pełnej formacji a są zaangażowane w Ruchu lub osobom będącym w Ruchu od czasu, gdy nie było jeszcze obecnego programu formacyjnego. W tym wypadku po ORD może nastąpić przyjęcie warunkowe do diakonii Ruchu, z poleceniem uzupełnienia formacji podstawowej.”

Ks. F. Blachnicki, Podręcznik ORD,

„ORD może jednak dla niektórych mieć miejsce przed doświadczeniem Oazy Ruchu Światło-Życie. Dotyczy to osób, które są zainteresowane Ruchem ze względu na swoje powołanie w Kościele i które reprezentują już pewien poziom formacji życia wewnętrznego z racji powołania. Należą tu kapłani, alumni seminariów duchownych, siostry zakonne, członkowie
– lub członkinie instytutów życia apostolskiego. ORD może być dla tej kategorii osób pierwszą prezentacją charyzmatu Ruchu, który może wzbogacić czy ukierunkować ich posługę apostolską w Kościele.”

Ks. F. Blachnicki, Carlsberg 1984

Rekolekcje przeznaczone są więc zasadniczo dla osób po ONŻ III stopnia, rodzin Domowego Kościoła, ale również dla osób dorosłych po ONŻ II stopnia oraz kleryków i kapłanów.

 

materiał ze strony Oazy Łomżyńskiej

Wygenerowano w sekund: 0.00
8,610,410 Unikalnych wizyt