Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Diakonia Komunikowania Społecznego
"Wakacje w RUCHU" - konkurs z NAGRODAMI!

| Wicej


 

Konkurs „Wakacje w RUCHU”

Regulamin

 

1. Organizatorem konkursu jest Ruch Światło- Życie diecezji sosnowieckiej oraz Diakonia Komunikowania Społecznego Ruchu Światło-Życie diecezji sosnowieckiej.

2. Temat konkursu: „Wakacje w RUCHU”. Prace mają dotyczyć przeżytych rekolekcji.

3. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie: fotografia, film i prezentacja.

4. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 2 fotografie.

5. Każda osoba lub grupa może nadesłać jedną prezentację bądź film.

6. Prace należy nadsyłać jedynie mailowo na adres: dks@sosnowiec.oaza.pl.

7. W treści maila należy podać: imię i nazwisko autora/grupy, telefon kontaktowy, miejsce, stopień i czas rekolekcji.

8. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują prawa autorskie do publikacji.

9. Prace należy nadsyłać do 27.08.2012 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na Powakacyjnym Dniu Wspólnoty. Wyniki zostaną ogłoszone i zamieszczone na stronie www.sosnowiec.oaza.pl.

10. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.


Serdecznie zapraszamy!

Wygenerowano w sekund: 0.03
8,407,519 Unikalnych wizyt