Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Domowy Kościół
Drogie rodziny Domowego Kościoła

| Wicej


Domowy Kościół

Wszyscy mamy w pamięci ubiegłoroczną powódź, która dotknęła wiele polskich rodzin również tych z Domowego Kościoła.

Z potrzeby serca zrodziła się wówczas inicjatywa materialnej pomocy tym, którzy zostali doświadczeni przez siły natury oraz tym, którzy doświadczyli ludzkiego nieszczęścia
Idea ta kontynuowana jest nadal po przez utworzenie funduszu „ Wyobraźnia miłosierdzia ‘’
Informacja o skali pomocy z tego funduszu zamieszczona została w ostatnim 122 nr „ Listu do rodzin” na str. 4.

Obecny rok również wymaga od nas wszystkich wrażliwych serc chętnych do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.
 Na rekolekcjach w Rzymie uległ poważnemu wypadkowi jeden z ich uczestników, doznając ciężkich obrażeń ciała. Jego życie nie jest już zagrożone, ale będzie potrzebne specjalistyczne leczenie i długoterminowa rehabilitacja.

W zaistniałej sytuacji zwracamy się z prośbą o finansowe wsparcie przesyłając swój dar serca na konto:


Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie

ul. ks. Blachnickiego 2

34-450 Krościenko

nr rachunku: 13 1560 1108 0000 9060 0019 2403

z dopiskiem „ POMOC DLA PIOTRA ‘’

                                                                                                


W imieniu Kręgu Centralnego
                                                                                                

Renia i Darek Borkowscy                                                                                                                                                                                                                                         

Skarbnicy DK 

Wygenerowano w sekund: 0.03
8,522,377 Unikalnych wizyt