Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Diakonia Wyzwolenia
ROZMOWY KONTROLOWANE CZYLI PO SPOTKANIU MODLITWNYM O WYZWOLENIE

| Wicej


Diakonia Wyzwolenia

Ostatnie Spotkanie Modlitewne o Wyzwolenie przebiegło pod hasłem "Rozmowy kontrolowane", towarzyszył nam w nim gościnnie ks. dr Paweł Pielka. W wygłoszonej homilii w czasie Mszy Świętej, a także w konferencji zwrócił on uwagę na to, jak potrzebna jest w posłudze na rzecz osób zniewolonych nasza własna, osobista wolność. W końcu nie bez przyczyny ks. Franciszek Blachnicki zatytułował swoją książkę, dotyczącą dzieła KWC: "Wolni i Wyzwalający"...

Do wolności mamy więc dążyć przez posłuszeństwo oraz łaskę i umiejętność rozeznawania Bożej woli. Nie powinniśmy również w rozwoju życia duchowego zapominać o naszym ciele – naszej naturze. Ksiądz Pielka zaznaczył również jak niezbędne jest uciekanie się w życiu a przede wszystkim w walce o wyzwolenie do Matczynego Serca Maryi, patronki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Po Mszy świętej, Koronce do Bożego Miłosierdzia i konferencji, na zakończenie spotkania, udaliśmy się pielgrzymką do grobu ś.p. bp. Adama Śmigielskiego, wciąż wdzięczni, za to, że tak bardzo troszczył się o młodzież.

Szczegóły na zdjęciach.

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.00
8,475,856 Unikalnych wizyt