Ostatnie artykuły

Wspólnoty i Kręgi¦wiadectwa

Lubię To!
Diakonia Miłosierdzia
Spotkanie Diakonii Miłosierdzia (z Drog± Miłosierdzia)

| Wicej


Diakonia Miłosierdzia

Kolejne spotkanie Diakonii Miłosierdzia odbędzie się w czwartek 25.10 w parafii MB Bolesnej w Czeladzi-Piaskach (ul. T. Ko¶ciuszki 5). Zostali¶my zaproszeni do poprowadzenia Nabożeństwa Drogi Miłosierdzia w tym ko¶ciele, który jest jednocze¶nie sanktuarium ¶w. Jana Marii Vianney’a. Pomodlimy się w intencji kapłanów. Po godzinnym nabożeństwie będzie spotkanie diakonii, które zakończymy o godz. 21:00. Zapraszamy!

18:00 - Msza ¦więta

19:00 - Droga Miłosierdzia

20:00 - Spotkanie Diakonii Miłosierdzia

Wygenerowano w sekund: 0.31
8,994,487 Unikalnych wizyt