Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Diakonia Życia
O nas...

| Wicej


Diakonia Życia

W odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II: „Oddajcie się w służbę życia, a nie śmierci. Czynienie zamachu na nienarodzone życie na jakimkolwiek etapie poczęcia jest podkopywaniem całości porządku moralnego stojącego na straży ludzkiego dobra. Obrona nienaruszalności nienarodzonego życia jest częścią obrony praw i ludzkiej godności. Miłujcie życie, życie własne i innych” Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki powołuje w 1981 r. do istnienia Diakonię Życia Ruchu Światło – Życie.

 

Diakonia Życia diecezji sosnowieckiej posiada już bogatą historię posługi podejmowanej na rzecz życia. Naszą troską jest formowanie członków Ruchu w dziedzinie płciowości, miłości, obrony życia i budzenie potrzeby zaangażowania na tym polu.

 

Nasza posługa przyjmuje formę:

- prelekcji na oazach rekolekcyjnych,

- organizacji wydarzeń związanych z troską o życie, przygotowaniem do małżeństwa i inspirowanie do udziału w nich,

- pobudzania członków Ruchu do włączenia się w szeroko pojętą służbę na rzecz życia i rodziny, m. in.: duchowa adopcja, marsze życia, działania w obronie życia i rodziny,

- zapewnienia osobom podejmującym posługę wsparcia modlitewnego i merytorycznego.

 

"Musimy mieć świadomość, że jako ludzie Ruchu staniemy w obliczu działań wojennych. Pierwszą armią, która będzie musiała stanąć do walki, będzie Diakonia Życia. To, co jest posłaniem tej diakonii, staje się przedmiotem sporów we współczesnym świecie: zachowanie piękna czystości przedmałżeńskiej, ukazywanie piękna miłości małżeńskiej, wartości życia ludzkiego od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Tu przede wszystkim konieczne jest nasze odważne świadectwo i głoszenie prawdy" (ks. Adam Wodarczyk, moderator generalny Ruchu Światło-Życie, słowo programowe na Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu w roku 2010)

 

Tych, którzy są gotowi złożyć świadectwo i odważnie głosić prawdę o wartości i godności ludzkiego życia, zapraszamy na spotkania naszej diakonii - najbliższe odbędzie się 19 marca o godz. 19:00 w mieszkaniu pp. Szczęśniaków.

 

Moderator: ks. Adam Nackowski,

Odpowiedzialni: Olga i Sławomir Bijakowie.

Wygenerowano w sekund: 0.01
8,607,392 Unikalnych wizyt