Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Domowy Kościół
Spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła

| Wicej


Domowy Kościół

Relacja ze Spotkania Opłatkowego Domowego Kościoła,
które odbyło się dnia 07.01.2018 r. w parafii św. Jacka w Sosnowcu - Dańdówce.

 

 

 

W niedzielę Chrztu Pańskiego dnia 07.01.2018 r. członkowie Domowego Kościoła(DK) naszej diecezji spotkali się na wspólnym opłatku w parafii p.w. św. Jacka w Sosnowcu - Dańdówce.

Spotkanie rozpoczęło się od zawiązania wspólnoty i krótkich ogłoszeń. Para Diecezjalna DK Agnieszka i Andrzej Bołdowscy przypomnieli uczestnikom, że dzień tego spotkania jest także dniem święta wszystkich moderatorów Ruchu Światło-Życie i poprosili o modlitwę wraz z ofiarą mszy św. w ich intencji. Justyna i Grzegorz Bielawowie zachęcali rodziny DK do uczestnictwa w ORAR I stopnia, która odbędzie się w Bardzie Śląskim w pierwszym tygodniu ferii województwa śląskiego.

 

 

Następnie uczestników tego wydarzenia połączyła wspólna Eucharystia Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Moderatora Diecezjalnego DK ks. Roberta Gacka. Homilia, którą wygłosił także ks. Robert, nawiązywała do Święta Chrztu Pańskiego. W jej treści ks. Robert wspominał, że chrzest jest tą rzeczywistością, dzięki której człowiek może mieć uczestnictwo w naturze Boga. Tak jak dla Chrystusa chrzest był początkiem jego publicznej działalności, w której połączył On funkcję proroka, kapłana i króla, tak dla chrześcijanina, który będąc namaszczony tak jak On, chrzest jest początkiem jego drogi w stawaniu się podobnym do Niego, stawaniu się jak On.

 

 

Po wspólnej mszy św. członkowie DK naszej diecezji, stojąc w dużym kręgu, połamali się opłatkiem, którego symbolikę wyjaśnił ks. Michał.

Będąc napełnieni Słowem i Ciałem naszego Pana rodziny DK i służący im kapłani zasiedli do wspólnego stołu, na którym nie zabrakło różnego rodzaju słodkich wypieków. Wspólnotę stołu ubogacił występ dzieci z parafii św. Jacka w Sosnowcu – Dańdówce, które w piękny sposób wystawiły jasełka. Nad przedstawieniem dzieci czuwał ks. Dariusz Nowak, wikariusz tej parafii. Wśród uczestników tego spotkania nie zabrakło ks. proboszcza Ryszarda Migockiego, gospodarza miejsca, który dbając o to aby niczego nie zbrakło, dawał dobre słowo przechadzając się miedzy stołami.

galeria zdjęć (facebook)

 

Artykuł i zdjęcia: Iwona i Zbigniew Rząsa

 

Wygenerowano w sekund: 0.01
8,916,347 Unikalnych wizyt