Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Artykuły: Fundacja (DK)


Dane Fundacji

Likwidatorzy Fundacji Ruchu Domowy Kościół "Oaza" diecezji sosnowieckiej  z siedzibą w Sosnowcu , Pan Andrzej Kaczmarzyk oraz Pan Ireneusz Swoboda, informują, że dnia 30 czerwca 2015 r. Rada Fundacji podjęła Uchwałę nr 0/2015 o likwidacji Fundacji.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy postanowienia z dnia 5 października 2015 r.  sygn. akt sprawy K.A.VIII NS-REJ.KRS/030209/15/848 dokonał wpisu o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Fundacji Ruchu Domowy Kościół "Oaza" diecezji sosnowieckiej  z siedzibą w Sosnowcu.

Fundacja nie posiada żadnego długu ani zobowiązań w stosunku do osób trzecich.

W sprawach związanych z likwidacją Fundacji i ew. zgłoszenia roszczeń prosimy o kontakt: 
nr tel. +48 660 463 647,
adres korespondencyjny:
Al.ks. Franciszka Blachnickiego 9 
41-219 Sosnowiec

 

do dnia 31.12.2015 r.

 

Agnieszka i Andrzej Bołdowscy

 

 

 

Fundacja Ruchu Domowy Kościół “OAZA” Diecezji Sosnowieckiej
al. Ks. Franciszka Blachnickiego 9
41-219 Sosnowiec
tel.: 602 620 241, 602 477 523
NIP 644-30-23-279, Regon 277477902
Nr konta bankowego 15 1020 2498 0000 8702 0177 1807

RSS-Feeds
Wygenerowano w sekund: 0.01
8,476,858 Unikalnych wizyt