Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego


ROZWAŻANIE

„W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy”

Czas Chrystusa, Boga-człowieka wyczekiwany od wieków przez ludzkość! To On zmienił bieg historii całego wszechświata zmierzającego do śmierci i żyjącego w niewoli grzechów. Kolor biały szat liturgicznych wykrzykuje wielką radość, ład, pokój, harmonię, jasność jaką Syn Boga przez mękę i śmierć wyjednał nam, zwiedzionemu i buntowniczemu stworzeniu. Jest to tajemnica, a zarazem wydarzenie – nie teoria, pogłoski, legenda – konkretna sprawa, o czym głosi apostoł Piotr w pierwszym czytaniu „Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan”.

Jako jeden z pierwszych głoszący kerygmat, istotę chrześcijaństwa świadczy o niesłychanym czasie doświadczenia wcielonego Boga w ludzką naturę i Jego uzdrowienie „wszystkich, którzy byli pod władzą diabła” mocą dobra, miłości, Ducha Świętego, którym został namaszczony Mesjasz już w łonie Maryi. My, z Chrystusem złączeni, obdarzeni tym samym Duchem mamy zaszczyt i przez tą samą miłość i dobro trwać w szczęśliwości z Bogiem oraz odwracać się od wszystkiego co szatańskie, słabe, chore, grzeszne. Musimy pamiętać o prawdzie, że przez zło nie możemy osiągnąć dobra, ale „Zło, dobrem zwyciężaj”.

”Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków (...)” - nam czyli apostołom, Kościołowi Świętemu i tu jest prawda czysta przekazywana od samego Chrystusa przez pierwszych apostołów, pierwszego papieża Piotra, biskupów i kapłanów! Tu jest prawda i dlatego w tym miejscu demon bardzo atakuje ,by odrzucić nauczanie głowy kościoła i zwodzi pokusą egzystowania po za pełnią prawdy będącą w Kościele katolickim.

Ale Chrystus, jedyna droga powrotu ludzkości do prawdziwego życia w Bogu jest ponad tym wszystkim – jak głosi psalm „Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana.” i dalej słyszymy w przepięknej sekwencji „Odkupił swe owce Baranek bez skazy, pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.” W Nim nasza radość!! W Nim nasza siła!! W Nim nasza moc!! W Nim nasz pokój i harmonia!! W Nim Twoje prawdziwe życie!

Jak często nie doceniamy tego, nie potrafimy się tak naprawdę cieszyć tą niewysłowioną tajemnicą i żyć misterium paschalnym na co dzień. Jak do tego konkretnego faktu podchodzimy w modlitwie, sakramentach, życiu codziennym? W jaki sposób kształtujemy w sobie świadomość uczestniczenia w każdej sekundzie naszej egzystencji w życiu Boga – w męce, dźwiganiu krzyża, ciągłym umieraniu i zmartwychwstawaniu? Zrozum, przyjmij i doświadczaj, że to misterium wciąż trwa!

„Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”. Cały stary testament znajduje wypełnienie w Chrystusie – w Jego życiu. Wszystko zmierzało do Niego i zmierza. On został posłany w pełni czasów, nie jako sam od siebie, samozwaniec, ale o którego przyjściu głoszą proroctwa starego przymierza „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobra nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych(...)”. Głosi także o Nim świadectwo Ojciec „Tyś jest mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Przez wiarę w Jezusa i w Jego imię mamy wolność od niewoli grzechu!

Od największych w historii ludzkości, czasów Chrystusowych, pozostaje ludziom wytężyć wszystkie siły i biec w górę - „szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga”, gdyż „wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu”. Sursum corda – w górę serca!!

Idąc dalej w Liturgię słowa widzimy niezwykłą dynamikę jaką ukazuje Ewangelia. Oto Maria, rankiem, gdy dzień budzi się do życia „zobaczyła kamień odsunięty od grobu” i pobiegła do Piotra i Jana - „Biegli oni obydwaj razem (...)”. Bieg, energia, życie, wydarzenie, coś emocjonującego - „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Zaginął ich Mistrz!!

Widać w tej perykopie także szanowany autorytet Piotra – papieża – „A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka”. Jan poczekał na Piotra. Szacunek dla tego, który został mianowany przez Pana na pasterza (Jak podchodzisz do nauki papieża, nauki Kościoła Świętego? ).

Zobaczyli leżące płótna i chustę elegancko zwinięte i poukładane. Gdyby była kradzież ciała co później głoszą żydzi, takiego ładu złodzieje by nie zostawili. Pusty grób. Co się dzieje? „Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała? Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam, grób pusty, I świadków anielskich, i odzież, i chusty” Jezus prawdziwie zmartwychwstał!! Zobacz siebie na miejscu uczniów w których rodzi się novum, nowość przyniesiona przez Pana, nie znana światu „Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata”. Zmartwychwstanie!! Co to jest? Bariera śmierci przełamana, nadzieja życia w pokoju i harmonii odżywa!! Czas się wypełnił i nastała nowa era – era Kościoła, nowego Izraela, wyprowadzonego z kajdan śmierci. Jest nowe życie, które się już tu na ziemi zaczyna, o którym mówi pismo „Ani ucho nie słyszało ani oko nie widziało jak wielkie rzeczy uczynił wszechmocny tym, którzy Go miłują”

Misterium Chrystusa, które uobecnia się podczas każdej Eucharystii trwa. Duchu Święty daj nam wciąż gorliwość, by wchodzić w głąb największej tajemnicy jaka ogarnęła wszechświat – tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Duc in altum - wypłyń na głębie.

„Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary, składają jej wierni uwielbień swych dary”.

Przemysław Mysior

KOMENTARZ

Jesteśmy ludźmi cielesnymi, ale to nas nie przekreśla do zadbania o sprawy naszego ducha, do czego zachęca nas Chrystus. On to zostawił to co cielesne i poddał się woli Boga. Jezus otrzymał przez to Ducha Świętego i z Jego pomocą czyni cuda, wyzwala z grzechu pierworodnego i uzdrawia ludzi. Zostając świadkami bożymi bierzemy udział w nawróceniu swoim i współbraci. Pan wskrzesił Jezusa, a my wierząc w to również mamy możliwość zmartwychwstania w dniu ostatecznym, do którego przez całe życie się przygotowujemy.

Justyna Wadowska i Ewa Borowska


Powiązane newsy:

News


Brak opublikowanych newsów

RSS-Feeds
Wygenerowano w sekund: 0.03
8,529,085 Unikalnych wizyt