Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Diakonia Wyzwolenia


News    O nas    Spotkania    Formacja     Kontakt    Linki

 

Spotkania Modlitewne o Wyzwolenie
(Spotkania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka)

Spotkania odbywają się w każdą trzecią  sobotę miesiąca o godzinie 15:00 w parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Dąbrowie Górniczej  ( ul. Ludowa 6)

Program spotkania obejmuje Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Eucharystię oraz konferencję.

Comiesięczne spotkania są czasem duchowej walki o życie i wolność ludzi, którzy już nie mogą wyzwolić się o własnych siłach . Wierzymy w wszechmoc Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego, dlatego pragniemy zanosić do Niego naszą modlitwę i post jako skuteczne środki w walce o wolność człowieka.


Terminy Spotkań modlitewnych:

 • 19 IX 2015
 • 17 X 2015
 • 21 XI 2015
 • 19 XII 2015
 • 16 I 2016
 • 20 II 2016
 • 19 III 2016
 • 16 IV 2016
 • 21 V 2016
 • 18 VI 2016


Jestesmy na Facebook'u:

/KWCSosnowiec

Deklaracja Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

http://www.kwc.oaza.pl/pliki/deklar.doc

 

Kotwica

Góra

Diakonia Wyzwolenia(KWC)
uwrażliwia na wszelkie inicjatywy i dzieła związane z wyzwoleniem człowieka mocą Ewangelii Chrystusa od grzechu, zwłaszcza przybierającego rozmiary nałogów społecznych (alkoholizm, narkomania) oraz od wszelkiego rodzaju uzależnień i niewoli poniżających godność człowieka, dziecka Bożego. Do programu wyzwolenia, któremu Ruch chce służyć, należy także wyzwolenie od kłamstwa, lęku.

Charyzmat Ewangelii Wyzwolenia to charyzmat głoszenia Ewangelii z mocą. Istotą ewangelizacji jest głoszenie radosnej nowiny o odkupieniu i wyzwoleniu człowieka we wszystkich wymiarach jego aktualnej egzystencji. Człowiek jako osoba jest wolny, gdy dobrowolnie poddaje swoje życie prawdzie, którą poznaje i uznaje. Prawdzie rozumu, sumienia, Słowa Bożego. 'Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli' – mówi Chrystus. Życie poddane światłu, czyli życie w świetle, światło, które staje się życiem – to istota wolności człowieka – osoby! (ks. F. Blachnicki).
Istotą naszej wolności
jest uczynienie daru z siebie na rzecz większej wartości, czyli posiadanie siebie w dawaniu siebie. Prawdziwa wolność społeczna polega na braterstwie, wyrażającym się w duchu wzajemnej służby. Wiele jest bojaźni, grzechów i nałogów, które zniewalają człowieka. Źródłem tej niewoli jest wewnętrzny lęk, strach, egoizm. Pan Jezus powtarzał często: 'Nie lękajcie się!' Prawdziwego wyzwolenia człowieka może dokonać tylko Chrystus mocą swego Ducha. Tylko w Nim możemy być prawdziwie wolni. A będąc Chrystusowymi uczniami jesteśmy również powołani do uczestnictwa w Jego misji, której istotą jest wyzwalanie człowieka.
To zadanie chce podejmować Krucjata Wyzwolenia Człowieka, głosząc naukę Jezusa i Jego prawdę.
GENEZA
Działalność Diakonii Wyzwolenia wiąże się z orędziem Papieża Jana Pawła II, skierowanym do Polaków 23 października 1978 r.: „Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła.”

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki poczuł się szczególnie wezwany do odpowiedzi na ten apel, ponieważ znak Fos-Zoe jest formułą wolności osoby, a w charyzmat Ruchu Światło-Życie wpisana jest droga do prawdziwego wyzwolenia człowieka i narodu. Konkretną inicjatywą stało się powołanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, która swym programem działania nawiązywała do Krucjaty Wstrzemięźliwości (tzw. Krucjaty Niepokalanej) z lat 1957-60. Równocześnie z powstaniem Krucjaty Wstrzemięźliwości, a w późniejszych latach Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, powstała pierwsza Diakonia Wyzwolenia. Były to osoby, które podjęły trud pracy nad propagowaniem tego dzieła i bieżącą posługę przy Założycielu, ks. Franciszku Blachnickim.

Do Krucjaty, gromadzącej ludzi dobrej woli, włączają się wszyscy członkowie Ruchu Światło-Życie, którzy po przeżyciu pewnego etapu formacji podstawowej, jako pierwsi wstępują w jej szeregi. We współpracy z różnymi środowiskami, także Ruchu Światło-Życie, formują Diakonię Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, aby przygotowywać ludzi chętnych i gotowych do tego rodzaju apostolstwa i ewangelizacji.

Góra

FORMACJA (dla członków Ruchu "Światło-Życie")


Spotkania diakonii wyzwolenia w roku formacyjnym 2014/2015r odbywają się w każdą 2 sobotę miesiąca o godzinie 19.00. W ramach spotkań jest realizowany program formacyjny opracowany przez Centralną Diakonię Wyzwolenia.
 

POSŁUGA
Działania podejmowane przez Diecezjalną Diakonię Wyzwolenia:
• modlitwa za trwających w dziele Krucjaty Wyzwolenie Człowieka oraz wszystkich   zniewolonych, podczas comiesięcznych Spotkań Modlitewnych o Wyzwolenie,
• osobiste świadectwo życia w abstynencji,
• głoszenie dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka m. in. podczas rekolekcji wakacyjnych, pielgrzymki na Jasną Górę.

Góra

Kontakt:

Moderator: ks. Paweł Kurczab 
Skrzynka pytań i intencji modlitewnych: d.wyzwolenia@gmail.com

W intencjach, które są przekazywane Diakoni Wyzwolenia jest odprawiana Msza Święta w każdą 3 sobotę miesiąca podczas spotkań modlitewnych. Intencje te poleca się także Diecezjalnej Diakoni Modlitwy.

Linki:

Adres Centralnej Diakonii Wyzwolenia: www.kwc.oaza.pl
www.sosnowiec.oaza.pl
www.wruchu.oaza.plGóra


Powiązane newsy:

Diakonia Wyzwolenia
Spotkanie Modlitewne

Diakonia Wyzwolenia

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, które odbędzie się w najbliższą sobotę, tj. 22.04.2017r., o godzinie 15 w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu( ul. Sosnowa 1).

Diakonia Wyzwolenia
Luty-Spotkanie KWC

Diakonia Wyzwolenia

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, które odbędzie się w najbliższą sobotę, tj. 18.02.2017r, o godzinie 15 w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu( ul. Sosnowa 1).

Diakonia Wyzwolenia
Spotkanie KWC- Styczeń 2017

Diakonia Wyzwolenia

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka,które odbędzie się w najbliższą sobotę 21.01.17r, o godzinie 15, w parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu(ul. Sosnowa1).

Diakonia Wyzwolenia
Spptkanie modlitewne

Diakonia Wyzwolenia
Serdecznie zapraszamy na Spotkanie modlitewne o wyzwolenie (Spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka)które odbędzie się w najbliższą sobotę 26.11.2016r. o godzinie 15:00 w parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu ( ul. Sosnowa 1). 
 

Diakonia Wyzwolenia
Spotkanie modlitewne

Diakonia Wyzwolenia

Serdecznie zapraszamy na spotkanie modlitewne o wyzwolenie (Krucjaty Wyzwolenia Człowieka), które odbędzie się 22.10.2016r. o godzinie 15:00 w Olkuszu, przy parafii św. Maksymiliana. Naszym gościem będzie ks. Andrzej Nackowski.

Całe spotkanie potrwa około 2h.

Diakonia Wyzwolenia
Spotkanie Modlitewne Wrzesień

Diakonia Wyzwolenia
Szczęść Boże!
 
Serdecznie zapraszamy na Spotkanie modlitewne o wyzwolenie (Spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka), które odbędzie się w najbliższą sobotę 24.09.2016 r. o godzinie 16:00 w Olkuszu, w parafii św. Maksymiliana.

Diakonia Wyzwolenia
Spotkanie Modlitewne KWC- Styczeń 2016

Diakonia Wyzwolenia

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie modlitewne o wyzwolenie (Spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka), które odbędzie się w najbliższą sobotę 16.01.2016 r. o godzinie 15:00  w Dąbrowie Górniczej w parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Diakonia Wyzwolenia
Spotkanie Modlitewne-Grudzień

Diakonia Wyzwolenia

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie modlitewne o wyzwolenie (Spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka), które odbędzie się w najbliższą sobotę 19.12.2015 r. o godzinie 15:00  w Dąbrowie Górniczej w parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego (ul. Ludowa 6).

Diakonia Wyzwolenia
Spotkanie Modlitewne-Listopad

Diakonia Wyzwolenia
 Serdecznie zapraszamy na Spotkanie modlitewne o wyzwolenie (Spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka), które odbędzie się w najbliższą sobotę 21.11.2015 r. o godzinie 15:00  w Dąbrowie Górniczej w parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego (ul. Ludowa 6)

Diakonia Wyzwolenia
SPOTKANIE FORMACYJNE

Diakonia Wyzwolenia

W najbliższą środę 18.11.2015r. w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego  w Dąbrowie Górniczej - Mydlicach (ul.Ludowa6)  o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie formacyjne Diakonii Wyzwolenia. 

Zapraszamy rodziny z Domowego Kościoła a także wszystkich po IIst. ONŻ.

Diakonia Wyzwolenia
Spotkanie formacyjne

Diakonia Wyzwolenia
W najbliższy czwartek 15.10.2015r. w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego  w Dąbrowie Górnicze - Mydlice (ul. Ludowa 6)  o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie formacyjne Diakonii Wyzwolenia. 
Zapraszamy rodziny z Domowego Kościoła a także wszystkich po IIst. ONŻ.

Diakonia Wyzwolenia
Spotkanie Modlitewne-Październik

Diakonia Wyzwolenia
Serdecznie zapraszamy na Spotkanie modlitewne o wyzwolenie (Spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka), które odbędzie się w najbliższą sobotę 17.10.2015 r. o godzinie 15:00  w Dąbrowie Górniczej w parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego (ul. Ludowa 6).

Diakonia Wyzwolenia
SPOTKANIE MODLITEWNE - WRZESIEŃ

Diakonia Wyzwolenia

Serdecznie zapraszamy na pierwsze po wakacjach Spotkanie modlitewne o wyzwolenie (Spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka), które odbędzie się w najbliższą sobotę 19.09.2015 r. o godzinie 15:00 w Dąbrowie Górniczej w parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego (ul. Ludowa 6).

Diakonia Wyzwolenia
SPOTKANIE MODLITEWNE-CZERWIEC

Diakonia Wyzwolenia
Serdecznie zapraszamy na Spotkanie modlitewne o wyzwolenie (Spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka), które odbędzie się w najbliższą sobotę 20.06.2015 r. o godzinie 15:00 w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sosnowcu (Oratorium na plebanii przy Kościółku Kolejowym).
 
W programie spotkania znajdą się: modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia, Eucharystia oraz konferencja, którą wygłosi ks. Karol Nędza.

Diakonia Wyzwolenia
SPOTKANIE MODLITEWNE-MAJ

Diakonia Wyzwolenia
Szczęść Boże!
 
Serdecznie zapraszamy na Spotkanie modlitewne o wyzwolenie (Spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka), które odbędzie się w najbliższą sobotę 16.05.2015 r. o godzinie 15:00 w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sosnowcu (Oratorium na plebanii przy Kościółku Kolejowym).
 
W programie spotkania znajdą się: modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia, Eucharystia oraz konferencja, który wygłosi ks. Grzegorz Koss

Diakonia Wyzwolenia
SPOTKANIE MODLITEWNE-KWIECIEŃ

Diakonia Wyzwolenia

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie modlitewne o wyzwolenie (Spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka), które odbędzie się w najbliższą sobotę 18.04.2015r. o godzinie 15:00 w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sosnowcu (Oratorium na plebanii przy Kościółku Kolejowym).
W programie spotkania znajdą się: modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia, Eucharystia, Droga Światła.

Diakonia Wyzwolenia
SPOTKANIE MODLITEWNE-MARZEC

Diakonia Wyzwolenia

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie modlitewne o wyzwolenie (Spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka), które odbędzie się w najbliższą sobotę 21.03.2015r. o godzinie 15:00 w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sosnowcu (Oratorium na plebanii przy Kościółku Kolejowym).
W programie spotkania znajdą się: modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia, Eucharystia, Droga Krzyżówa.

 • SPOTKANIE MODLITEWNE-LUTY
 • SPOTKANIE MODLITEWNE-STYCZEŃ
 • Spotkanie Modlitewne-Grudzień
 • Spotkanie Modlitewne-Listopad
 • Spotkanie Modlitewne-Październik
 • RSS-Feeds
  Wygenerowano w sekund: 0.02
  8,994,445 Unikalnych wizyt