Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Wielki Poniedziałek


ROZWAŻANIE

„Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie”. Tymi słowy Chrystus zwraca się w dzisiejszej Ewangelii do Judasza, który sprzeciwia się hołdowi, jaki Maria chciała oddać w tym dniu Jezusowi. To co Iskariota uznaje za czyste marnotrawstwo, w swej istocie jest pięknym aktem oddania czci Temu, który nie zawaha się w Miłości do człowieka, okupić jej swoim Ciepieniem.
Maria prawdopodobnie nie była jeszcze świadoma wymowy znaku, który czyni; według tradycji żydowskiej, stopy namaszczano zmarłym.
Postawa Judasza przypomina nieco postawę ludzi, którzy kwestionują zasadność oddawania Bogu czci, przez „marnowanie” dla Niego drogocennych rzeczy. Drogocenny czas, poświęcony na modlitwę, adorację, można spożytkować lepiej, oddając się gromadzeniu majątku. Przemieniając go w coś „pożytecznego”. Jałmużnę również można zainwestować tak, by przynosiła dalszy zysk i prowadziła do pogłębiania własnego kapitału. Praca, własne siły, oddane na Bożą chwałę również nie uczynią naszej kiesy pełniejszą. Judasz, mając na względzie własny, nieuczciwy zysk, przewrotnie pyta: „Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?”.
Maria w swoim geście daje wyraz „cudownemu marnotrawstwu”; można rzec – niszczeniu, rzeczy drogocennej, dla oddania chwały Zbawicielowi. Temu, który z kolei kilka dni później, ogałacając siebie z człowieczeństwa, złoży w ofierze siebie samego.

Jarosław Surmacz

KOMENTARZ

Dzisiejsza Liturgia Słowa zapowiada przyjście Chrystusa, który jest Światłem i Zbawieniem dla całej ludzkości. On to pełen pokory i cichości, stanie się dla narodów jedyną drogą wyjścia z niewoli grzechów, a tym samym nadzieją Nowego Życia. Dokonał tego jako Sługa Boży, który do końca wiernie pełnił wolę Ojca.

Magdalena Dziadek


Powiązane newsy:

News


Brak opublikowanych newsów

RSS-Feeds
Wygenerowano w sekund: 0.04
8,478,795 Unikalnych wizyt