Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Niedziela (10.04.2011)


ROZWAŻANIE

Jezus dostaje wiadomość o chorobie Łazarza z Betanii, brata Marty i Marii, która niegdyś namaściła Chrystusa olejkiem i otarła włosami Jego stopy. Mimo iż bardzo ich miłował, został dwa dni w miejscu pobytu, po czym zechciał znów wrócić do Judei, by zobaczyć Łazarza. Uczniowie byli zdumieni, bo przecież Żydzi chcieli go ukamieniować.

"Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?" Jezus im odpowiedział: "Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła". (J 11,8b-10)

Jezus już wtedy daje nam wskazówkę. Odsłania prawdę, która staje się rzeczywistością. Mamy kroczyć w światłości, tylko czyste serce uchroni nas przed upadkiem. Grzech wprowadza w nasze życie ciemność, sprawia, że tracimy grunt pod nogami, potykamy się na prostej ścieżce.

Kiedy Jezus dociera na miejsce, zastaje Łazarza od czterech dni spoczywającego w grobie. Marta wybiega mu na spotkanie mówiąc: "Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.”(J 11,21b)

Nie każdy z nas potrafi czekać. Z natury jesteśmy ludźmi niecierpliwymi. Nie raz prosimy Boga o potrzebne łaski, oczekując owoców naszych modlitw- Teraz, Już. Zapominamy, że Jezus jest Panem czasu, życia i śmierci. On jest z nami każdego dnia, w dzień i w nocy. Kiedy pojawia się przeszkoda, trudność w naszym życiu, odkrywamy, że potrzebujemy pomocy, szukamy lekarstwa na nasze troski. Tak łatwo zapominamy, że Bóg czuwa, kocha i ma dla nas wspaniały plan. Dopiero ciemność uświadamia nam, że pragniemy światłości, pragniemy Żyć.

Marta i Maria oczekiwały Jezusa, wierzyły, że uratuje Łazarza od śmierci. Dlaczego Jezus zwlekał dwa dni? Czy to była próba?

Każdy z nas jest wystawiany na próbę, bo czy zawsze wierzymy i jesteśmy wierni? Wiara jest fundamentem relacji z Bogiem, tylko przez wiarę osiągniemy Zbawienie. Pan powołuje Łazarza do życia, właśnie przez wiarę.

Fragment tej Ewangelii uświadamia mi, jak wielki i mocny jest Pan. Źródło życia i miłości. Jezus czeka na nasz pierwszy krok, chce nas obudzić ze snu, z ciemności, która nas otacza. Chce wołać: ”Wstań i Wyjdź!” On nam daje nowe życie, obmywa nas z grzechu i cierpienia. Wielki Post to szczególny czas, kiedy możemy doświadczyć zmiany swojego życia i łaski miłosierdzia Bożego. To nasza szansa, której nie wolno nam zmarnować.

Czy chce mu zaufać? Czy chce zmienić swoje życie? Czy wierze w moje uzdrowienie?

Żaneta Szczerba

KOMENTARZ

W dzisiejszej liturgii słowa Jezus składa nam obietnicę. Jeśli będziemy postępowali według Jego woli to zmartwychwstaniemy. Okazuje nam przez to swoją bezgraniczną, darmo daną miłość. Pokazuje też, że droga z Nim ma cel. Jeżeli będziemy wierzyć w Jezusa nasze ciało i dusza zmartwychwstanie. Spowiedź święta daje nam zmartwychwstanie, odrodzenie ducha, dlatego jest to tak ważny sakrament w życiu chrześcijanina. Ta przemiana może się w nas dokonać z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka, i który zachęca nas do wybrania właśnie takiej drogi.

Justyna Wadowska i Ewa Borowska


Powiązane newsy:

News


Brak opublikowanych newsów

RSS-Feeds
Wygenerowano w sekund: 0.00
8,474,478 Unikalnych wizyt