Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Niedziela (13.03.2011)


ROZWAŻANIE

„Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my- z wyjątkiem grzechu” (Hbr 4, 15).

Istotnie, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, Jezus doświadczył pokus. Kuszenie diabła jest obecne w świecie, nie dziwmy się temu, ale módlmy się i czuwajmy!

Przypatrzmy się walce Jezusa z pokusą- jest mężna, stanowcza, jednoznaczna, opiera się na Bożym Słowie, Jezus jest całkowicie posłuszny Ojcu, ufa Mu. Jezus wygrywa starcie, nie ulega pokusom. Jego walka jest kompletnym przeciwieństwem przebiegu kuszenia Ewy, która w I Czytaniu, jawi się jako ta, która wchodzi w dialog ze Złym, ulega wątpliwości poddanej przez Kusiciela, traci ufność w Boga, przytacza Słowa Boga dodając do Niego swoje osobiste „mądrości”.

Ten rok w Ruchu Światło- Życie, a więc także Wielki Post upływa pod hasłem: „Słuchać Pana”, może warto zastanowić się czy słuchamy, jak słuchamy i czy bierzemy sobie do serca całą prawdę, którą Bóg nam ofiaruje w Swoim Słowie. A może nie traktujemy tego Słowa poważnie, uzupełniamy po swojemu, przeinaczamy? Trzeba koniecznie zauważyć, że jest Ono nam niezbędne do walki w pokusach i próbach, pokazał nam to sam Jezus, gdy był kuszony na pustyni. Diabeł stale poddaje człowieka nieufności w Bożą Miłość. Od naszej dziecięcej postawy i od pokory zależą nasze zwycięstwa, nie wolno nam w pokusie polegać na sobie, ale na Panu, tym który zgładził grzech, szatana oraz śmierć i Któremu „zależy na was!” (por. 1 P 5,7). Jesteśmy słabi, ale nie bójmy się i nie zamartwiajmy, bo „Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać” (1 Kor 10, 13). Nie lękajmy się, ale ufajmy i czuwajmy. Podejmijmy wysiłek współpracy z łaską, nie zwlekajmy! A jeśli zdarzy się nam ulec pokusie to i tu nie pozwólmy dać się oszukać Kusicielowi, który i wtedy podważa prawdę o Bożej Miłości i chce pozbawić nas zaufania, ale właśnie rzućmy się z „ufnością i miłością” w miłosierne ręce Ojca, który w dzisiejszej Liturgii Słowa przypomina nam, że przez Chrystusa otrzymujemy przebaczenie i odpuszczenie grzechów: „ Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa” (Rz 5, 15b).

Olga Wołek

KOMENTARZ

Dzisiejsza liturgia przedstawia nam sytuacje, w której Jezus jest kuszony przez Szatana. Każdy z nas przeżywa takie walki ze Złym. Chrystus daje nam przykład jak powinniśmy zachowywać się wobec różnych pokus. Wyrzeczenie jest to przeciwstawienie się grzechowi, jest to ratunek dla grzeszników. Św. Paweł mówi nam, że dzięki posłuszeństwu Chrystusa Ojcu wszyscy staną się sprawiedliwi. Trudno jest się bronić przed pokusą, bo przecież pierwsi ludzie jej ulegli, ale przykład Jezusa powinien wskazywać nam drogę jaką powinniśmy kroczyć.

Justyna Wadowska i Ewa Borowska

Wygenerowano w sekund: 0.00
8,407,606 Unikalnych wizyt