Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Niedziela (06.03.2011)


ROZWAŻANIE

Spotykamy czasem ludzi, którzy mówią, że życie im się zawaliło. Utrata pracy, zdrada małżonka, nieuleczalna choroba lub śmierć bliskiej osoby – przyczyny są bardzo różne, ale zazwyczaj niosą podobne konsekwencje w postaci długotrwałej apatii, depresji, aktów przemocy, uzależnień, prób samobójczych i bardzo często oddalania się od Boga. Życie tych nieszczęśliwych może być ewangelicznym domem wybudowanym na piasku, który „runął, a upadek jego był wielki” (Mt 7,27b).

Co z drugą budowlą, o której mówi Jezus? Została utwierdzona na skale i to zapewniło jej przetrwanie. Chyba każdy z nas pragnie szczęśliwego, bezpiecznego życia, pozbawionego lęku, odpornego na wszelkie przeciwności. Szukamy recepty na nie, a Jezus jasno i konkretnie mówi, jak go osiągnąć. „Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale” (Mt 7,24).

Księga Powtórzonego Prawa jeszcze mocniej pokazuje nam różnicę między tymi dwiema drogami „ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie pleceń Pana, waszego Boga, które ja wam dzisiaj daję; przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za bogami cudzymi, których nie znacie” (Pwt 11,26-28).

Pan Bóg wyraźnie mówi, że aby doświadczyć bezpieczeństwa i szczęścia, konieczne jest słuchanie i wypełnianie Jego słów. To wcale nie jest trudne – powie niejeden katolik. Czy aby na pewno? Spójrzmy jeszcze raz do Księgi Powtórzonego Prawa, tym razem jednak do wcześniejszych wersetów: ”Weźcie sobie przeto te moje słowa do serca i duszy. Przywiążcie je sobie jako znak na ręku. Niech one będą wam ozdobą między oczami. Nauczcie ich wasze dzieci, powtarzając je im, gdy przebywacie w domu, gdy idziecie drogą, gdy kładziecie się i wstajecie. Napiszesz je na odrzwiach swojego domu i na swoich bramach” (Pwt 11,18-20).

Czy Ty czytasz swojemu dziecku Pismo Święte? Czy zdarza Ci się tłumaczyć mu Ewangeliczne przypowieści w czasie jazdy samochodem? O czym myślisz, gdy na katechezie czytane jest Pismo Święte? Jak często dopytujesz księży o fragmenty z Biblii, których nie rozumiesz? Czy jesteś na tyle konsekwentny w wypełnianiu Bożych przykazań, że ten kto wchodzi do Twojego domu od razu to dostrzega? Przecież Pan Bóg mówi: „Napiszesz je na odrzwiach swojego domu”.

Powiedzmy sobie szczerze – słuchanie głosu Pana Boga jest bardzo trudne, wymaga nieustannego wysiłku, przyznawania się do błędów, próbowania od początku. Ale Jezus mówi, że tak trzeba by nasz dom „nie runął, bo na skale był utwierdzony” (Mt 7,25b).

Marta Stich

KOMENTARZ

W dzisiejszej liturgii słowa Chrystus mówi nam jak żyć, by osiągnąć Zbawienie. Naucza przypowieścią o domach zbudowanych na piasku i skale. Nasze życie powinno być jak te zbudowane na skale - mamy postępować roztropnie, zgodnie z Jego wolą, by otrzymać Boże błogosławieństwo. Jeśli zgrzeszymy musimy pamiętać, że Bóg jest sprawiedliwy i zależy Mu na słabym człowieku, dlatego zawsze mamy możliwość powrotu na Jego drogę, Drogę pełną miłości i dobra.

Justyna Wadowska i Ewa Borowska

Wygenerowano w sekund: 0.01
8,407,558 Unikalnych wizyt